Inden fire uger kan du klage over Kolding Kommunes afgørelse.

Læs mere i folderen:

pdfKlagevejledning.pdf1.82 MB

Kolding Kommune

Er du bevilget træning under vejledning af en ergo- eller fysioterapeut, udarbejder Kolding Kommune en skriftlig afgørelse.


Borgeren

Ved første samtale med ergo- eller fysioterapeuten skal du give personlige oplysninger omkring familieforhold, helbredsforhold og lignende.


Klagemuligheder:

Du kan inden fire uger klage over Kolding Kommunes afgørelse om genoptræning og vedligeholdelsestræning til Statsforvaltningen Syddanmark. Klagen skal være modtaget af Kolding Kommune inden kontortids ophør på klagefristens sidste dag. Klagen sendes til Træning og Rehabilitering

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey