Du kan tage bussen til træning.

Mere om

SydTrafik

Offentlig transport

Der kører regelmæssigt bybusser i nærheden af det enkelte pleje- og træningscenter.


Kørsel i forbindelse med genoptræning
(henvist fra sygehuset)

Hvis du har modtaget en genoptræningsplan i forbindelse med kontakt til sygehuset, kan du bevilges kørsel til genoptræning. Kørselsbevilling til genoptræning forudsætter, at du er ude af stand til at køre selv eller tage offentlige transportmidler.

Der er ingen egenbetaling på kørsel i forbindelse med genoptræning.

Pensionister, der selv kan køre til og fra træning, har ret til befordringsgodtgørelse, når udgiften til stedet overstiger 25,00 kr. i alt. Godtgørelse ydes med et beløb til det efter forholdene billigste forsvarlige befordringsmiddel.


Kørsel til kommunalt visiteret træning

Er du ude af stand til at klare egen transport eller benytte offentlig transport, kan du bevilges kørsel til træningen. Du skal selv betale et fast beløb pr. tur. Byrådet fastsætter en gang årligt det faste beløb.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey