Klagefristen er den 5. marts 2020. Se klagevejledningen i tilladelsen.

Kolding Kommune meddeler tilladelse til at udvide arealet med hestestald på ejendommen Esbjergvej 103, 6000 Kolding. Der drives rideskole på ejendommen.

Tilladelsen omfatter følgende:                                                                                                                                                                                                                      

  • Lovliggørelse af staldbygning med hestebokse
  • Etablering af møddingsplads
  • Etablering af maskinhus

Kolding Kommune har behandlet projektet i henhold til § 16b i husdyrbrugloven. Kolding Kommune har vurderet, at projektet kan gennemføres uden væsentlige påvirkninger af miljøet, landskabet og naboer.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey