Nyt boligområde ved Donsvej, Vester Nebel. Klagefrist til 14. aug. 2019

Spildevandsplantillægget udgør - sammen med den eksisterende spildevandsplan 2018-2025 (Blå Plan) - plangrundlaget for gennemførelse af en spildevandskloakering samt etablering af et privat fælles regnvandslaug ved et nyt boligområde ved Donsvej i Vester Nebel. Tillægget lægger op til, at områdets spildevand tilsluttes spildevandsforsyningens (BlueKoldings) kloaksystem, og regnvand håndteres lokalt i området - dels med etablering af et privat fælles regnvandslaug og dels med lokal nedsivning af regnvand på de enkelte grunde.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey