Næsten 25% angav, at de gerne ville anvende cykelordningen.

Kolding Kommune lavede i samarbejde med Rambøll en undersøgelse, der skulle afdække potentialerne for disse såkaldte PendlerCykelParkeringspladser(PCP).

De gennemførte spørgeskemaanalyser viste, at der er et stort potentiale for at arbejde videre med PCP-løsningerne, da næsten 25 % af respondenterne med arbejdsplads i Kolding og med mere end 6 km til arbejde angav, at det var en løsning, som de gerne ville anvende.

Oven i dette angav yderligere 18 %, at de var interesserede i at benytte faciliteterne, men at det afhang af forskellige forhold, som eksempelvis lokalisering, vejr og eksterne forhold som arbejde og familie.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey