Trængsel og tæt trafik præger området ved Tøndervej-Vestre Ringgade – specielt i myldretiden.

Området ved Vestre Ringgade-Tøndervej-Seest Bakke i Kolding er præget af trængsel og tæt trafik – specielt i myldretiden. Med udsigt til flere biler på vejene er det nødvendigt at øge fremkommeligheden, for ellers vil trafikken kollapse i løbet af få år.

Den mest trafikerede strækning er udmundingen af Vestre Ringgade, som i gennemsnit passeres af knap 18.000 bilister dagligt. Hvis trafikken fremskrives med 1,5 pct. årligt, vil tallet i 2035 være godt 23.000 biler. Så mange biler kan krydset i sin nuværende form ikke rumme.

Infrastrukturen i området er kompliceret med to trafikerede kryds med kun 25 meters afstand, flere andre lyskryds i nærheden, mange venstresvingende bilister samt fodgængere og cyklister, som også skal gennem krydset.

De planlagte ændringer af krydset vil fremtidssikre området, så der bliver plads til flere biler og en bedre afvikling af trafikken. Krydset er designet, så det også kan rumme trafikken fra en evt. fremtidig motorvejstilslutning ved Seest.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey