Seest Bakke skal omlægges og udvides, så trafiksikkerheden øges, og så trafikken kommer til at glide lidt bedre.
De vedtagne ændringer, som gennemføres i 2020 og 2021, er markeret med blåt. Klik på kortet og se det i stort format.

Kolding Kommune omlægger i 2020 og 2021 Seest Bakke, så trafiksikkerheden styrkes, og så trafikken kommer til at glide lidt bedre i de trafikerede kryds Vestre Ringgade-Tøndervej-Seest Bakke.

Omlægningen består af følgende elementer:

Seest Bakke forlægges – dvs. forløbet af den sydlige del af vejen flyttes, så Seest Bakke kommer til at munde ud i Tøndervej 75 meter længere vestpå.

Der etableres en selvstændig venstresvingsbane på Seest Bakke, så det bliver lettere for bilister at komme ud på Tøndervej i retning mod centrum.

Den nordlige del af Tøndervej udvides ved Seest Bakke med et ekstra spor i vestlig retning.

Udmundingen af Olaf Ryes Gade i Seest Bakke lukkes.

Konstantin Hansens Vej opgraderes til gennemkørsel for trafik mellem Seest Bakke og Olaf Ryes Gade.

Tidsplan

Anlægsarbejdet ventes at gå i gang i efteråret 2020, og i løbet af første halvår af 2021 afsluttes projektet. En mere detaljeret tidsplan, som også viser, i hvilken rækkefølge de forskellige elementer skal udføres, ventes at være klar i forbindelse med opstart af projektet 2020.

De trafikale udfordringer

Området ved Vestre Ringgade-Tøndervej-Seest Bakke i Kolding er præget af trængsel og tæt trafik – specielt i myldretiden. Med udsigt til flere biler på vejene er det nødvendigt at øge fremkommeligheden, for ellers vil trafikken gå i stå i løbet af få år.

Med omlægningen af Seest Bakke bliver det muligt at afvikle trafikken bedre. Der bliver længere mellem de to store kryds på Tøndervej, der kommer ekstra kørebaner, og signalanlæggene kan optimeres. Det betyder færre køer og mindre ventetid i tidsrum med trængsel.

Også trafiksikkerheden øges. Lukningen af udmundingen af Olaf Ryes Gade eliminerer et særligt farligt kryds. Samtidig bliver der længere mellem de to trafikerede kryds på Tøndervej, hvilket giver bedre plads, bedre tid til at orientere sig og mindre kødannelse.

Pris

Udvidelsen af krydset vil koste ca. 12 mio. kr.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey