Ombygningen af krydset indebærer, at fodgængere og cyklister fremover skal ned under vejen, når de krydser de store veje. Her kik fra Seest Bakke med visualisering af tunnellen under Tøndervej. Illustration: Niras.
Her kan du se et kort over de kommende ændringer. Med grønt vises veje, der bygges om, den blå farve viser de nye tunneller til cyklister og fodgængere, mens de sorte streger viser lukning af veje.

Frem til 2021 udbygger Kolding Kommune de trafikerede kryds Vestre Ringgade-Tøndervej-Seest Bakke, så trafikken kommer til at glide lidt bedre – både nu og i en fremtid med endnu flere biler. På denne side kan du se, hvad udvidelsen indebærer.

Seest Bakke

Seest Bakke forlægges – dvs. forløbet af den sydlige del af vejen flyttes, så Seest Bakke kommer til at munde ud i Tøndervej 75 meter længere vestpå. Det øger afstanden mellem de to trafikerede kryds, så der bliver plads til flere biler.

Samtidig etableres en venstresvingsbane på Seest Bakke, så det bliver lettere for bilister på Seest Bakke at komme ud på Tøndervej.

Tøndervej

På Tøndervej laves to ekstra vejbaner – et ligeudspor på nordsiden og en ekstra venstresvingsbane på sydsiden.

De ekstra vejbaner betyder, at krydset kan rumme flere biler. Det vil sikre en bedre afvikling af trafikken, så færre bilister kommer til at holde i kø.

Vestre Ringgade

På Vestre Ringgade etableres et ekstra spor i nordgående retning, så der bliver bedre plads til bilerne fra Tøndervej.

Tunneller

De bløde trafikanter – fodgængere og cyklister – skal fremover passere krydset gennem tunneller under Vestre Ringgade, Seest Bakke og Tøndervej. Det vil øge trafiksikkerheden, cyklister og fodgængere slipper for at vente på grønt lys, og biltrafikken kommer til at glide bedre - tag med på tur på den nye cykel-/gangsti (animationsfilm).

Olaf Ryes Gade og Konstantin Hansens Vej

Olaf Ryes Gade lukkes i den sydlige ende, når udmundingen af Seest Bakke flyttes længere vestpå. Samtidig opgraderes Konstantin Hansens Vej, som fremover skal fungere som forbindelsesvej til/fra Olaf Ryes Gade.

Munkensdam

Udmundingen af vejen Munkensdam i Tøndervej lukkes for at få den tilbageværende trafik i området til at glide bedre.

Sådan vil det se ud

Herunder kan du få en ide om, hvordan området kommer til at se ud efter udvidelsen.

Kik fra Seest Bakke ind mod byen jpgfør og jpgefter udbygningen af krydset. Den sydlige del af Seest Bakke flyttes, så vejen munder ud i Tøndervej lidt længere vestpå, mens cyklister og fodgængere får deres egen sti.

Kik fra hjørnet af Vestre Ringgade/Tøndervej ud af byen jpgfør og jpgefter udbygning af krydset. Der etableres stier og tunneller til fodgængere og cyklister.

Pris

Det samlede projekt koster knap 28 mio. kr.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey