Fra denne side kan du få svar på nogle af de ofte stillede spørgsmål om omlægningen af Seest Bakke i Kolding.

Beslutningen

Er projektet vedtaget politisk?
Ja, et flertal i Teknik- og Klimaudvalget vedtog 11. december 2019 at omlægge Seest Bakke. Imod stemte SF – se referat fra mødet 11. december 2019, punkt 8.

Var der ikke lagt op til et større projekt?
Jo. Byrådet havde vedtaget en mere omfattende udbygning af de trafikale knudepunkter Vestre Ringgade-Tøndervej-Seest Bakke. Da kommunens budget i 2019 blev genåbnet på grund af økonomiske udfordringer, blev en del af den afsatte anlægsbevilling ført tilbage til kommunekassen. Samtidig blev forvaltningen bedt om at analysere muligheden for at opdele det store projekt i etaper. På baggrund af den analyse har politikere i første omgang valgt alene at omlægge Seest Bakke.

Gennemføres resten af det oprindelige projekt senere?
Det har politikerne ikke taget stilling til.

Hvad sparer man ved kun at omlægge Seest Bakke i denne fase?
Prisen for det vedtagne projekt er ca. 12 mio. kr., hvilket er under en tredjedel af det oprindelige projekt.

Hvor længe vil arbejdet med omlægningen af Seest Bakke vare?
Anlægsarbejdet ventes at gå i gang i efteråret 2020, og i løbet af første halvår af 2021 afsluttes projektet.

Hvordan vil trafikken være påvirket under anlægsarbejdet?
I perioder kommer trafikken til at glide mærkbart langsommere end normalt. Kommunen vil løbende informere, så trafikanterne bedre kan planlægge deres tur.

Hvad vil udvidelsen af krydset betyde for trafikken?
Med omlægningen af Seest Bakke bliver det muligt at afvikle trafikken bedre. Der bliver længere mellem de to store kryds på Tøndervej, der kommer ekstra kørebaner, og signalanlæggene kan optimeres. Det betyder færre køer, mindre ventetid i tidsrum med trængsel og bedre trafiksikkerhed. Med lukningen af udmundingen af Olaf Ryes Gade elimineres et særligt farligt kryds.

Hvor fremtidssikret er krydset, når prognoserne siger, at der kommer flere og flere biler?
Ombygningen vil betyde en klart bedre afvikling af trafikken, men effekten vil naturligvis ikke være så stor som med det oprindelige og noget dyrere projekt. Området Vestre Ringgade-Tøndervej-Seest Bakke skønnes at komme under pres i takt med stigende trafik i fremtiden og en evt. kommende motorvejstilslutning ved Seest.

Hvorfor lukkes Olaf Ryes Gade i den sydlige ende?
Når Seest Bakke forlægges vestpå, løber Olaf Ryes Gade ikke længere ud i Seest Bakke. Lukningen vil samtidig forbedre trafiksikkerheden markant, da udmundingen af Olaf Ryes Gade betragtes som et særligt farligt kryds.

Hvordan bliver adgangen til Olaf Ryes Gade for beboere og erhvervsdrivende?
Konstantin Hansens Vej opgraderes og bliver den primære adgangsvej til og fra Olaf Ryes Gade. Samtidig etableres der en vendeplads i bunden af Olaf Ryes Gade.

Hvilke ændringer vil der ske på Konstantin Hansens Vej, som nu bliver forbindelsesvej til/fra Olaf Ryes Gade?
Konstantin Hansens Vej har hidtil været en blind vej og haft status af privat fællesvej. Nu genåbnes vejen og ændres til offentlig vej. I den nordlige side skal vejen afstives ind mod erhvervsejendommen Olaf Ryes Gade 7B, og der erhverves mindre arealer for at rette vejen op og lette adgangen for trafik fra både øst og vest. Langs vejens sydside etableres en parkeringslomme. Større indgreb på beboernes forhaver undgås.

Hvor meget vil trafikken vokse, når Konstantin Hansens Vej bliver den primære adgang til Olaf Ryes Gade?
Trafikken vokser til ca. 1.400 biler i døgnet, når Konstantin Hansens Vej opgraderes fra private fællesvej til offentlig vej og primær adgang for trafikanter til og fra Olaf Ryes Gade.

Konstantin Hansens Vej er en lille, smal vej. Hvorfor vælger man ikke en anden løsning? Adgang til/fra Olaf Ryes Gade kunne f.eks. foregå via Thorbjergvej, forlængelse af Saxovej eller omlægning af den sydlige ende af Olaf Ryes gade?
Alle disse muligheder er blevet overvejet og undersøgt. Opgraderingen af Konstantin Hansens Vej er den løsning, som samlet udgør det mindste indgreb i området og generer færrest beboere.

I det oprindelige projekt skulle udmundingen af Munkensdam i Tøndervej lukkes, og der skulle bygges tunneller under Vestre Ringgade, Seest Bakke og Tøndervej til cyklister og fodgængere. Er disse elementer opgivet?
I første omgang har politikerne kun vedtaget at omlægge Seest Bakke. Om de øvrige etaper i det oprindelige projekt gennemføres senere, har politikerne ikke taget stilling til.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey