Skip til hoved indholdet

Forbedring af krydsningsforholdene ved Harte Skole

Kolding Kommune ønsker at forbedre krydsningsforholdene ved Harte Skole.

På Stubdrupvej etableres der et fodgængerfelt ud for skolen, så krydsningen kan ske i dækning af det eksisterende bump, der er placeret vest for skolen.

Ved kirken etableres der et fortov, så skoleeleverne ikke skal stå i græsset, mens de venter på at komme over vejen.

På skolens side opsættes der en ekstra lysmast ved fodgængerfeltet.

Nedenstående kortudsnit viser, hvor fodgængerfeltet, fortovet og lysmasten placeres.

Anlægsarbejdet påbegyndes i uge 41 og ovenstående forventes færdiggjort i løbet af oktober 2023.