Skip til hoved indholdet

Parkeringslicens


Ansøg om en digital parkeringslicens eller tidsbegrænset parkeringstilladelse.

Se Betalingsafgift

Se siden om Beboerlicens

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at ansøge om parkeringslicens til erhvervsformål. Kolding Kommune er i gang med at undersøge mulighederne herfor, men der er endnu ingen tidsplan for projektet.

I stedet er der mulighed for at købe dagskort eller månedskort, som giver mulighed for parkering forskellige steder rundt om i Kolding.

Hvis du som borger skal flytte til eller fra en adresse beliggende i områder med tidsbegrænset parkering eller i gågaden, har du mulighed for at få en parkeringstilladelse. Parkeringstilladelsen giver mulighed for at parkere hele dagen i nærheden af ejendommen. Kolding Kommune udsteder en parkeringstilladelse efter følgende retningslinjer:

 • Det er kun muligt at få en dispensation, hvis der ikke er mulighed for at parkere tæt på adressen på kommunens parkeringspladser, eller hvor der ellers er mulighed for ubegrænset parkering.
 • I de områder hvor der er tidsbegrænset parkering, er det muligt at søge om en parkeringstilladelse til at parkere hele dagen i enten afmærkede både eller langs kantstenen. Tilladelsen gælder kun i de områder, hvor der er en tidsbegrænset parkering på 2 timer.
 • Hvis arbejdsstedet ligger i nærheden af en parkeringsplads, gives der kun tilladelse til af- og pålæsning. Hvis bilen efterfølgende parkeres på en betalingsplads, skal der betales for parkeringen på normal vis.
 • I gågaden kan der gives dispensation til at holde i forbindelse med flytning til eller fra en ejendom med adresse i gågadesystemet. Der gives kun dispensation til én bil. Vær opmærksom på at der er særlige hensyn at tage i forbindelse med kørsel og parkering i gågaden
  • Hastigheden må maksimalt være 15 km/t. 
  • Der skal udvises særligt hensyn til gående.
  • Der skal udvises forsigtighed omkring inventar i gågaden (skilte, bænke, blomster, parasoller o.lign.)
  • Bilen må IKKE stå i tomgang. 
  • Bilen må ikke parkeres til gene for de erhvervsdrivende butikker og der skal opretholdes et passende færdselsareal for gående, så barnevogne og kørestole, kan passerer.
 • Flyttebiler større end en almindelig varebil (3.500 kg) kræver særlig tilladelse og foranstaltninger for parkering i gågaden, f.eks. skal der udlægges køreplader for at beskytte belægningen i gågaden.

Kolding Kommune kan til en hver tid suspendere en parkeringstilladelse, hvis ovenstående retningslinjer ikke overholdes eller hvis der er mistanke om snyd eller uærlige informationer i forbindelse med parkeringslicenserne.

Ansøgning sendes til trafikvejogpark@kolding.dk med overskriften ”Parkeringslicens ved flytning” senest 7 dage før parkeringslicensens ikrafttrædelsesdato. Følgende oplysninger skal oplyses i ansøgningen: 

 • Navn på den person, som søger om tilladelsen
 • Adresse
 • Mobilnummer på den person, som er ansvarlig for køretøjet
 • Registreringsnummer for køretøjet og oplysning om, hvilket køretøj, der er tale om (personbil, varevogn, flyttebil el.lign.
 • Hvis du også skal anvende trailer, skal der desuden oplyses registreringsnummer for traileren
 • Oplysning om, hvilken adresse du skal flytte ind eller ud fra/til
 • Oplysning om den periode (start og slut dato), du har brug for tilladelsen

Bemærk at det ikke er muligt at udstede parkeringstilladelsen med det samme, så søg i god tid. Som udgangspunkt bliver ansøgningerne behandlet inden for 2 arbejdsdage, hvis alle nødvendige oplysninger indgår i ansøgningen.

Ved spørgsmål kan Trafikafdelingen kontaktes på 79791400.

Du bliver kontaktet omkring udlevering af parkeringstilladelsen.

Som håndværker har du mulighed for at få en dispensation til at parkere i områder med tidsbegrænset parkering og i gågaden. Kolding Kommune udsteder en parkeringstilladelse efter følgende retningslinjer:

 • Det er kun muligt at få en dispensation, hvis der skal udføres reparationsarbejde eller anden form for byggearbejde, som kræver tungt materiel eller lignende. Der skal søges om dispensation ved hver opgave. Der gives ikke en generel dispensation.
 • I de områder, hvor der er tidsbegrænset parkering, er det muligt at søge en parkeringstilladelse til at parkere hele dagen i enten afmærkede både eller langs kantstenen. Tilladelsen gælder kun i de områder, hvor der er en tidsbegrænset parkering på 2 timer.
 • Hvis arbejdsstedet ligger i nærheden af en parkeringsplads, gives der kun tilladelse til af- og pålæsning. Hvis bilen efterfølgende parkeres på en betalingsplads, skal der betales for parkeringen på normal vis.
 • I gågaden kan der gives dispensation til at holde med en firmabil, hvis det er nødvendigt i forbindelse med gennemførelsen af et job. Arbejder der flere håndværkere fra samme firma, gives der kun dispensation til én bil. Vær opmærksom på at der er særlige hensyn at tage i forbindelse med kørsel og parkering i gågaden.
  • Hastigheden må maksimalt være 15 km/t.
  • Der skal udvises særligt hensyn til gående.
  • Der skal udvises forsigtighed omkring inventar i gågaden (skilte, bænke, blomster, parasoller o.lign.)
  • Bilen må IKKE stå i tomgang.
  • Bilen må ikke parkeres til gene for de erhvervsdrivende butikker og der skal opretholdes et passende færdselsareal for gående, så barnevogne og kørestole, kan passerer.
 • Firmabiler større end en almindelig varebil (3.500 kg) kræver særlig tilladelse og foranstaltninger for parkering i gågaden, f.eks. skal der udlægges køreplader for at beskytte belægningen i gågaden.

Kolding Kommune kan til en hver tid suspendere en parkeringstilladelse, hvis ovenstående retningslinjer ikke overholdes eller hvis der er mistanke om snyd eller uærlige informationer i forbindelse med parkeringslicenserne.

Ansøgning sendes til trafikvejogpark@kolding.dk med overskriften ”håndværkerlicens” senest 7 dage før parkeringslicensens ikrafttrædelsesdato. Ved akut opstået arbejde f.eks. brud på vandrør eller lign. skal der ligeledes sendes en ansøgning, men der tilføjes ”AKUT” i overskriften på mailen og Kolding Kommune kontaktes efterfølgende på 79791400. Følgende oplysninger skal oplyses i ansøgningen:

 • Firmanavn
 • Firmaadresse
 • Navn på den person, som er ansvarlig for køretøjet
 • Mobilnummer på den person, som er ansvarlig for køretøjet
 • Registreringsnummer for køretøjet og oplysning om, hvilket køretøj, der er tale om (personbil, varevogn, lastbil el.lign.)
 • Hvis du også skal anvende trailer, skal der desuden oplyses registreringsnummer for traileren
 • Oplysning om den adresse, hvor du skal udføre arbejdet
 • Oplysning om typen af arbejde på adressen. En parkeringslicens giver ikke automatisk tilladelse til opstilling af container eller lign.. 
 • Oplysning om den periode (start og slut dato), du har brug for tilladelsen.

Bemærk: at det ikke er muligt at udstede parkeringstilladelsen med det samme, så søg i god tid. Som udgangspunkt bliver ansøgningerne behandlet indenfor 2 arbejdsdage, hvis alle nødvendige oplysninger indgår i ansøgningen.

Du bliver kontaktet omkring udlevering af parkeringstilladelsen.