Skip til hoved indholdet

Vild med vilje projekter i 2016 og 2017

Kolding Kommune har længe arbejdet med at skabe en mere alsidig natur og flere naturoplevelser i og tæt på byerne. I 2016 startede det første pilotprojekt med ni udvalgte kommunale områder. Projektets udgangspunkt var at undersøge, om det var muligt at skabe flere naturoplevelser for borgerne og få flere spændende planter og dyr ved at ændre på plejen af områderne til en mere ’vild’ natur.

Som en del af projektet meldte Kolding Kommune sig ind i den landsdækkende forening Vild Med Vilje, hvor både det offentlige, virksomheder, foreninger og private kan dele viden og være med til at skabe en vildere og mere mangfoldig natur.

I dag arbejder Kolding Kommune fortsat med at skabe mere biodiversitet på både egne arealer og sammen med borgerne. Læs mere her www.kolding.dk/vildnatur

Hvad blev der gjort i de ni projektområder

De ni projektområder fik hver især ændret driftsformen fra et meget plejet og velfriseret udseende til et mere vildt udseende. Når vi plejer grønne arealer, ved f.eks. at klippe græsset hyppigt, fjerne kvas og døde træer, fjerner vi også levesteder for mange forskellige dyr og planter.

Ved at ændre på driften skabte vi en større variation af levesteder. Vi lod græsset gro i længere tid, før vi slog det. Vi fjernede det afklippede græs, eller lod får eller kvæg græsse på arealerne. Vi lod kvasbunker ligge til gemme- og levesteder og lod døde træstammer ligge til naturligt forfald. De mange forskellige tiltag gav flere og mere varierede leve-, yngle- og skjulesteder for en lang række planter, dyr og svampe.

Under de ni projektområder kan du se en præsentation af de ni arealer og mere detaljeret om, hvad vi gjorde de enkelte steder.

Gør-det-selv Vild Med Vilje

Urørte kvas- og stenbunker giver gode overvintringsmuligheder for havens pindsvin.

Urørte kvas- og stenbunker giver gode overvintringsmuligheder for havens pindsvin.