Ved at ændre i den måde vi passer de grønne områder, kan vi få en større variation af levesteder
De ni projektområder

Biodiversitet er et begreb for naturens mangfoldighed og betegner variationen i dyr, planter, svampe og mikroorganismer, den genetiske variation samt arternes levesteder.

Kolding Kommune ønsker at skabe en mere alsidig natur og flere naturoplevelser i og tæt på byerne.

Vi har udvalgt i alt 9 områder, som kommunen ejer og plejer. Her vil vi undersøge, om vi kan skabe flere naturoplevelser for borgerne og få flere spændende planter og dyr, ved at ændre den måde vi plejer områderne på, så naturen hér bliver vildere.

Kommunen har meldt sig ind i den landsdækkende forening Vild Med Vilje, hvor både det offentlige, virksomheder, foreninger og private kan dele viden og være med til at skabe en vildere og mere mangfoldig natur.

Mere og mere forskning peger på, at adgang til indholdsrig natur er vigtigt, både i forhold til vores sundhed, og når vi skal beslutte os for, hvor vi vil bo. De fleste oplever med andre ord naturen og ”det grønne” i hverdagen som en væsentlig værdi, hvor naturens mangfoldighed, med f.eks. gamle træer, sommerfugle, fugle og vilde blomster, spiller en stor rolle. Naturens mangfoldighed, dvs. rigdommen og variationen i bl.a. arter og levesteder, kaldes også biodiversitet.

Du kan selv være med til at skabe mere biodiversitet, gennem den måde du plejer og udformer dine egne grønne arealer, hvad enten der er tale om en privat have eller om grønne områder omkring foreninger, institutioner, virksomheder eller lignende.

Ved at følge linket Gør-det-selv Vild Med Vilje kan du få inspiration til, hvad du kan gøre.

Læs om den landsdækkende forening Vild Med Vilje.

Vi er som kommune forpligtet til at stoppe tilbagegangen i naturens biodiversitet. Biodiversitet er et andet begreb for naturens mangfoldighed og betegner variationen i dyr, planter, svampe og mikroorganismer, den genetiske variation samt arternes levesteder.

Biodiversiteten er mange steder under pres herhjemme – Et stadig stigende antal arter er i tilbagegang, fordi deres levesteder forsvinder. Særligt de arter som er afhængige af lav vegetation, næringsfattig jordbund, stor blomsterrigdom eller skove med meget dødt træ er i tilbagegang.

Når en art først er forsvundet fra et område, vil det oftest være umuligt at genindføre den. Da mange arter er afhængige af hinanden, kan tab af én art endda medføre en ond spiral, hvor andre arter så også forsvinder.

Når vi plejer grønne arealer, ved f.eks. at klippe græsset hyppigt, fjerne kvas og døde træer, fjerner vi også levesteder for mange forskellige dyr og planter.

Ved at ændre i den måde vi passer de grønne områder, kan vi få en større variation af levesteder. Det gør vi fx ved at lade græsset gro i længere tid, før vi slår det, ved at vi fjerner det afklippede græs, eller ved at lade får eller kvæg græsse på arealerne. Vi lader også kvasbunker ligge og lader døde træstammer ligge til naturligt forfald. Tilsammen giver det flere og mere varierede leve, yngle- og skjulesteder for en lang række planter, dyr og svampe.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey