Kommunen sørger for renholdelse af arealer på offentlige veje, stier og pladser.

Fra denne side har du adgang til kommunens vinter- og renholdelsesregulativ.

I regulativet kan du se retningslinjerne for snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af veje og stier. Læs for eksempel hvad kommunen skal sørge for, og hvad der er grundejernes forpligtelse. Du kan også se, hvordan serviceniveauet er på de forskellige typer af veje.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey