Målsætning om at halvere antallet af dræbte og tilskadekomne i 2020 i forhold til tallene for 2010.

Trafiksikkerhedsplan 2013-2025

Kolding Byråd har i november 2013 godkendt pdfTrafiksikkerhedsplan 2013-2025 for Kolding Kommune. Planen redegør for de seneste års uheldsudvikling og udpeger de "sorte pletter" på det kommunale vejnet. Desuden opstilles en målsætning om at halvere antallet af dræbte og tilskadekomne i 2020 i forhold til tallene for 2010. For at opfylde denne målsætning er der formuleret en handlingsplan med konkrete indsatser for perioden 2015-2018.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey