Det skal være trygt, sikkert og generelt være en god oplevelse at være cyklist i Kolding.

Trafiksikkerheden prioriteres højt i Kolding Kommune, hvor hensyn til trafiksikkerhed indgår i planlægningen af nye veje og stier, bolig- og erhvervsområder, samt ved forbedring af eksisterende veje og stier. Særligt lette trafikanter er udsatte i trafikken, hvorfor eksempelvis cyklen kan blive fravalgt som transportmiddel hvis lette trafikanter oplever vej- og stinettet som farligt. Derfor ønsker Kolding Kommune at arbejde på, at alle former for transport kan ske trygt og sikkert på kommunens veje.

Hvert år kommer et stort antal mennesker til skade i trafikken. Tallet er heldigvis faldet i de senere år, men omkostningerne er forsat store, hvad enten det drejer sig om de faktiske udgifter til behandling, genoptræning m.v., eller om der ses på de menneskelige omkostninger, som må bæres af den enkelte eller i værste fald de efterladte til en trafikdræbt.

Visionen for det lokale trafiksikkerhedsarbejde må naturligvis være helt at undgå at borgerne kommer til skade i trafikken. Den menneskelige faktor indgår imidlertid som uheldsårsag i næsten 9 ud af 10 uheld, hvorfor det er vigtigt at understrege at traditionelle fysiske tiltag ikke kan stå alene men nødvendigvis må suppleres med holdningsbearbejdning på den enkelte trafikant. Erfaringer viser, at det kan lade sig gøre at påvirke holdning og derved motivere til ændret adfærd hos trafikanterne, men at det kræver en lang og vedholdende indsats.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey