Placering af cykelbokse:

Krydset Vejlevej/C.F. Tietgensvej/Platinvej

  • foran den højresvingende biltrafik i nordgående retning på Vejlevej

Krydset Vejlevej/
Lærkevej/Esbjergvej

  • foran den højresvingende biltrafik på Vejlevej i sydgående retning
  • foran den højresvingende biltrafik på Lærkevej
  • foran den højresvingende biltrafik på Esbjergvej

Kolding Kommune har med støtte fra Vejdirektoratet etableret i alt fire nye cykelbokse i to forskellige kryds i Kolding for at mindske antallet af højresvingsulykker.

Cykelboksene fungerer ved give plads til cyklisterne foran bilerne. På den måde er cyklisterne placeret mere synligt i krydset, så højresvingende bilister ikke overser dem, inden de drejer.

Cykelboksene er en del af et landsdækkende forsøg, som Vejdirektoratet har sat i værk for at gøre cyklisterne mere synlige i lyskryds og dermed sikre cyklisterne mod højresvingsulykker. Forsøget bliver løbende evalueret og resultaterne af undersøgelsen forventes offentliggjort i løbet af 2017.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey