For at kunne tilbyde cyklister et attraktivt stinet er det vigtigt, at stinettet er sammenhængende.

Kolding Kommune finder det vigtigt at vedligeholde, udbygge og sikre et sammenhængende cykelstinet.

Det er vigtig for Kolding Kommune fortsat at udbygge stirutenettet, så der skabes sammenhæng mellem for eksempel skoler, arbejdspladser, boligområder og bycentre.

For at kunne tilbyde cyklister et attraktivt stinet er det vigtigt, at stinettet er sammenhængende. I Kolding er der stier langs en stor del af de overordnede veje, men der er huller. En række huller er allerede lukket i forbindelse med gennemførelse af Kolding Cykelby del 1, 2 og 3.

Fremtidige stier omfatter projekter i:

  • Kolding, herunder Kolding bymidte
  • Christiansfeld
  • Lunderskov
  • Vamdrup


Derudover er der også fokus på udbygning af stinettet i åbent land, hvor der skal skabes forbindelser mellem kommunens centerbyer og de landsbyer, der ligger inden for en afstand af 6 km.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey