Formålet med en Supercykelrute er at øge og forbedre fremkommelighed for cyklisterne.

Supercykelruter er fremragende til at sikre cyklisters fremkommelighed i de primære korridorer i Kolding Kommune. Et sammenhængende net af supercykelstier mellem kommunens forskellige bycentre binder de store koncentrationer af boliger, arbejdspladser og uddannelser bedre sammen.

Etableringen af Supercykelstier vil være med til at skabe en åben grøn storby med gode forbindelser mellem bycentrene i Kolding Kommune. Centerbyerne bliver bedre forbundet til Kolding og til hinanden, og cyklisterne bliver opprioriteret og forkælet. Samtidig sender det et vigtigt signal om, at Kolding Kommune satser på cyklen som et sundt, grønt og bæredygtigt transportmiddel også i fremtiden.

Det primære formål med en Supercykelrute er at øge og forbedre fremkommeligheden for cyklisterne i Kolding Kommune. Det skal være nemt, hurtigt og sikkert at komme fra A til B som cyklist, samtidig med, at supercykelruterne ofte etablerer missing links for at sikre en sammenhængende cykelforbindelse rundt om i kommunen.

Et opdateret og sammenhængende cykelstinet er super og giver rigtig god mening for at få flere op på cyklen. Hvis distancen måske er i overkanten for hvad rugbrødsmotoren kan overskue kan elcyklen virkelig gøre en forskel mellem den sundere livsstil eller vælge bilen til.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey