Skitse af den nye cykellegebane i Legeparken.

Hvad er en cykellegebane

Cykellegebaner er et relativt nyt fænomen i Danmark. Kort fortalt er en cykellegebane et sted, hvor man kan træne sin cykelsikkerhed, dvs. de basale cykelmanøvrer som at holde balancen, starte og bremse sikkert, styre med én hånd, se til siden og tilbage uden for meget slinger, orientere sig i forhold til andre og aflæse, hvad andre gør, og handle derefter.

Video fra Cyklistforbundets mobile cykellegebane

Børnene i Kolding får nu mulighed for at lege sig til at blive trafiksikre cyklister. Med støtte fra Cyklistforbundet og Nordea-Fonden bliver der anlagt en cykellegebane i Legeparken i Kolding. Banen vil være klar i foråret 2017.

Det vil koste 1,1 mio. kr. at anlægge den nye cykellegebane i Legeparken. Cyklistforbundet og Nordea-Fonden har givet et tilskud på 500.000 kr. til projekter. Ni andre kommuner får også støtte til cykellegebaner.

Cykellegebanen placeres som en del af Legeparken, der ligger centralt i Kolding og i forvejen har mere end 100.000 besøgende om året – både borgere og institutioner. Der er lavet en udviklingsplan for Legeparken, som skal gøre parken til en endnu større attraktion de kommende år.

Cykellegebanen vil kunne bruges af børn, der er ved at lære deres cykel at kende, og børn, der allerede cykler godt. Men også voksne med behov for cykeltræning, f.eks. folk fra lande uden en cykelkultur eller ældre, der ikke har cyklet længe, vil kunne bruge banerne.

Læs mere

Legeparken

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey