Gang og cykling bidrager til et renere miljø.

Kolding Kommunes cykelplan for 2012-2025 indeholder bl.a. de overordnede trafikpolitisk mål. Derudover redegøres for cyklepolitikken samt hvilke virkemidler Kolding Kommune benytter for at få cyklen i fokus.

Transport er en væsentlig og nødvendig  del af vores dagligdag. Den er b.la. en forudsætning for, at vi kan møde på arbejdet, deltage i uddanelsesforløb og have et aktiv fritidsliv. Vejtransport står imidlertidig også for den største andel af forurening og CO2-udslip fra transportsektoren.
 

Gang og cykling bidrager til et renere miljø, men har ligeledes en positiv effekt på folkesundheden. Flere cykelstier samt generelt bedre forhold for de lette trafikanter kan derfor medvirker til at forbedre borgernes sundhedstilstand. Transport påvirker også vores opfattelse af et godt byliv, da specielt biltrafik her en række negative konsekvenser for næromgivelserne.

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey