Vi står overfor meget store investeringer i at udvide infrastrukturen i Kolding By

Kolding Cykelby - del 3 har efterhånden nogle år på bagen, da der med gennemførelse af de to forrige cykelbyprojekter i Kolding Cykelby - del 1 og 2 allerede er foretaget en masse tiltag til at skabe bedre forhold for cyklerne.

I den nuværende ”Kolding Cykelby – del 3” er den samlede projektsum på 7,5 mio, hvoraf 40% bliver dækket af Cykelpuljen.

Kolding Cykelby skal understøtte en by i bevægelse. Cykling skal være det naturlige valg for alle samfundsgrupper på korte og mellemlange ture. Kolding Cykelby skal være en bærende aktivitet til en sund og levende by.

For at nå målene lægges der i Kolding Cykelby - del 3 vægt på tre bærende værdier for cykelfremmen.


Det drejer sig om:

  • En koordineret cykelfremmeindsats. For at kunne arbejde for alle cyklismens positive og forebyggende effekter vil der blive gennemført en koordineret cykelfremmeindsats, hvor alle kommunes forvaltninger deltager.
  • Vi kommer tæt på brugerne og erhvervslivet. Samspillet mellem borgernes, institutioners og erhvervslivets erfaringer og kommunens viden skal give cykelisterne den bedst tænkelige service.
  • Alle får noget. For at nå målet er det nødvendigt, at der arbejdes med daglidagens ture så alle borgere i Kolding Kommune nyder godt af cykelfremmeinsatsen.


Kolding Kommune står overfor meget store investeringer i at udvide infrastrukturen i Kolding By. Det forventes, at der indenfor de næste 20 år skal investeres for op i mod en halv mia. kr. for at udvide vejnettet til den forventede trafikvækst. Allerede i dag opleves der sammenbrud i flere kryds i morgen- og eftermiddagstimen.


Nogle investeringer er absolut nødvendige at gennemføre, men Kolding Kommune vil meget gerne spare så mange investeringer som muligt. En af de bedste muligheder for at mindske stigninger i biltrafikken er at overflytte bilister til cykel og på sigt "opdrage" koldinggensere fra barns ben til at tage cyklen.


Alle forvaltninger i Kolding Kommune har fordele i at investere i cykelfremme og alle forvaltninger står derfor sammen om at løfte en kommende ambitiøs cykelfremmeindsats i samarbejde med borgere og virksomheder.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey