Undersøgelsen giver overblik over, hvordan vi kan forbedre Kolding Kommune til at blive endnu mere cykelvenlig.

Der er foretaget 150 cyklistinterview i Kolding Kommune (primært telefoninterview, der suppleres med internetinterview).

  • Gennemført maj/juni 2016.
  • Interviewets varighed ca. 5 minutter

pdfCyklistundersøgelse 20162.59 MB

”Den Nationale Cyklistundersøgelse” er en interviewundersøgelse, der skal give Kolding Kommune et lettilgængeligt, samlet overblik over cyklisternes vurderinger af og tilfredshed med de kommunale cykelforhold på kommune-, region- og landsplan.

Kolding Kommune har i foråret 2016 taget del i ”Den Nationale Cyklistundersøgelse” sammen med en lang række af landets andre kommuner. Det skal hjælpe til at give Kolding Kommune mulighed for at definere strategiske pejlemærker, der skal arbejdes med:

  • Opnår Kolding Kommune de årlige målsætninger for cykeltilfredsheden?
  • Hvilke tiltag kan Kolding Kommune iværksætte for at forbedre forholdene for cyklisterne?


Ved at tage del i ”Den Nationale Cyklistundersøgelse” får Kolding Kommune muligheden for at sammenligne sig som cykelby med landets andre kommuner som noget nyt på de samme parametre. Det gør samtidig, at vi får mere viden og overblik over, hvordan vi kan forbedre Kolding Kommune til at blive endnu mere cykelvenlig og sikre brugen af cyklen som et klimavenligt, sundt og fleksibelt transportmiddel frem over.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey