Om undersøgelsen

1600 borgere i Kolding Kommune bliver årligt inviteret til at foretage en spørgeskemaundersøgelse primært på internettet.

  • Gennemføres september/oktober
  • Interviewets varighed ca. 5-15 minutter

Undersøgelsen danner grundlag for Kolding Kommunes cykelregnskab, som udkommer hvert 2. år.

Kolding Kommune gennemfører hvert efterår en undersøgelse omkring borgernes transportvaner uanset om man cykler eller ej.

Kolding Kommune vil gerne vide noget mere om borgernes transportvaner samtidig med, at vi har brug for at vide mere om tilfredshedsgraden med forholdene for cyklister i kommunen. Derfor gennemfører vi en spørgeskemaundersøgelse, der er et vigtigt led i planlægningen af kommunens fremtidige indsatser. 

Spørgeskemaet kan tilgås via følgende link:
transportvaner

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey