Du skal henvende dig til kommunen, når dit kørekort skal fornys

https://www.borger.dk/sider/Fornyelse-og-aendring-af-koerekort.aspx

Skrevet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey