Hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger, skal du medbringe en gyldig opholdstilladelse.

Du får ombyttet dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort i borgerservice

https://www.borger.dk/sider/Fra-udenlandsk-til-dansk-koerekort.aspx

Skrevet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey