Sønderbro i Kolding

Driftsafdelingen har ansvaret for drift og vedligehold af broer og bygværker i Kolding Kommune efter gældende budget.

I Kolding Kommune er der 230 broer og bygværker, samt en lang række støttemure. Herunder hører tilsyn med tilstand, bæreevne og administration af tunge transporter, samt udførelses af vedligeholdelses og renoveringsarbejder.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey