Blade, smågrene og andet affald i rendestenen kan sætte sig som en prop i kloakristen.

Ved kraftigt tøbrud efter vinteren er der risiko for oversvømmelse og vandskader.

Du kan få gode tips til, hvordan du skal forholde dig før, under og efter tøbrud for at beskytte dit hus og dine ejendele her.


Hold øje med rendesten og kloakriste

For at forebygge oversvømmelse anbefaler Kolding Kommune, at du holder et vågent øje med rendestenen uden for din bolig.

Er din rist dækket af sne og is, er det vigtigt, at du får den ryddet/hugget fri, så smeltevandet kan finde vej til risten.

Blade, smågrene og andet affald i rendestenen kan sætte sig som en prop i kloakristen. Fjern disse stopklodser, så vandet frit kan løbe væk.


Dit ansvar

Hvis der opstår oversvømmelse i dit hus, er det dit eget ansvar at afhjælpe skaderne. Nogle gør det selv, andre ringer til Falck, et slamsugerfirma eller en entreprenør.

Du kan læse mere om forsikringsvilkår ved vejrskader her.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey