Efterårsfejning udføres efter løvfald.

Kantstensfejning af de offentlige veje i Kolding Kommune udføres to gange om året.

Forårsfejningen foregår efter vinteren, hvor de overordnede veje samt en række boligveje fejes langs kantsten (som regel inden påske).


Efterårsfejning udføres efter løvfald på de overordnede veje i kommunen.


Fejning af private fællesveje udføres derimod af de tilstødende grundejere, et vejlaug eller en grundejerforening i området.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey