Renholdelse indebærer fx ukrudtsbrænding og fejning.

Driftsafdelingen renholder grønne arealer, veje, en række vejarealer, samt byinventar med udgangspunkt i det gældende budget.

Renholdelse består i:

  • Ukrudtsbrænding og/eller lugning
  • Opsamling af affald på vejareal og i grønne områder i forbindelse med græsklipning og rabatklipning
  • Fejning af arealer med egen lille feje-/sugebil
  • Fejning langs kantsten og på vejarealer med indlejet feje-/sugebil
  • Tømning af affaldsspande langs veje, stier og i gågader
  • Eventuel maskinel afrensning og ukrudtsfjernelse på befæstede arealer, med f.eks. stålbørste
  • Renholdelse for graffiti på byinventar, skilte og øvrige elementer

Driftsafdelingen har desuden ansvaret for fortove ud for f.eks. grønne områder.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey