Bemærkninger skal være modtaget hos Kolding Kommune senest torsdag den 13. februar 2020 for at kunne indgå i den videre behandling af projektet.

Kolding Kommune har udarbejdet et udkast til godkendelse af kvægproduktionen på Nørupgård, Fynslundvej 59, 6064 Jordrup.

Godkendelsen omfatter følgende:

  • Udvidelse af produktionsareal i eksisterende stald (løsdriftstald øst) med 250 m2 produktionsareal samt udvidelse af produktionsareal i velfærdsstald (150 m2 produktionsareal).
  • Etablering af udvendig dybstrøelsesstald med tilhørende foderbord på 250 m2 produktionsareal
  • Udvidelse af arealet til kalvehytter på 120 m2 syd for løsdriftsstaldene samt fjernelse af areal til kalvehytter ved kalvestalden.
  • Etablering af ny gyllebeholder med overfladeareal på 1.143 m2 og teltoverdækning uden tilknytning til eksisterende anlæg
  • Etablering af møddingsplads på eksisterende ensilageplads.
  • Produktionsarealet udvides fra 6.975 m2 til i alt 7.545 m2 i ansøgt drift.

Kolding Kommune har behandlet projektet efter § 16 a i husdyrbrugloven. Udkastet kan fås ved henvendelse til Landbrugsafdelingen på telefon 7979 7439 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

Bemærkninger skal være modtaget hos Kolding Kommune senest torsdag den 13. februar 2020 for at kunne indgå i den videre behandling af projektet. Bemærkninger skal sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding, eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

På baggrund af de indkomne bemærkninger vil kommunen træffe den endelige afgørelse vedrørende godkendelse til projektet. Evt. indkomne bemærkninger vil indgå i den videre sagsbehandling men vær dog opmærksom på, at bemærkningerne ikke nødvendigvis medfører en ændring af afgørelsen.

Den endelige afgørelse vil også blive annonceret på hjemmesiden med en klagevejledning. Herefter kan afgørelsen påklages via klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey