Gadeteamet med deres campingvogn "Smutti" på arbejde på gågaden i Kolding.

Ungekontakten har to opsøgende medarbejdere ansat i et Gadeteam. Gadeteamets er en stor del af samarbejdet SSP. Gadeteamet har deres gang i hele Kolding Kommune, hvor de er opsøgende hos de unge i alderen 13-18 år.

Gadeteamet bestræber sig på at være synlige i hele Kolding, så de unge kender dem og kan føle sig tryg ved at henvende sig til Gadeteamet – De besøger fritids- og ungdomsklubber, skoler, går i midtbyen, deltager i adskillige arrangementer som bliver holdt i kommunen herunder Grøn koncert, sjov fredag, kulturnat/open by night, ungfester osv. I sommertiden har gadeteamet ekstra fokus på udeområder som for eksempel; strand, midtby

Gadeteamet kan hjælpe med:

  • Råd og vejledning i forhold til systemet (uddannelse, kontanthjælp, jobcenter, politiet ect.)
  • Åben anonym samtale
  • Støtte og hjælp til den svære med dine forældre
  • At skabe tryghed i nærmiljøet
  • Dialog

Vi har tavshedspligt, så du kan tale med os uden nogen får besked.

Både private borgere og professionelle samarbejdspartnere kontakter Gadeteamet. De kontaktes bl.a. til hjælp af unge som samles uhensigtsmæssige steder, hvis der er en bekymring for unge som gentagende er chikanerende overfor andre, hvis de ønsker at rådføre sig til guidning af system samt personlige udfordring med børn.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey