Ungekontaktens medarbejdere.

Ungekontaktens placering på kort - bybus til Ungekontakten (benyt Linje 5)


Leder af Ungekontakten
Maren Hornbech:
79 79 28 52 – 29 23 25 01
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sekretær Pia Jørgensen:
79 79 28 51
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Åben anonym rådgivning

Åben anonym rådgivning:
79 79 28 51
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ungekonsulenter

Lasse Nielsen:
24 20 97 30 Facebook
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Susanne Frahm:
24 20 82 18 Facebook
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Helle Danielsen:
24 20 96 28 Facebook
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tina Vistisen:
40 10 64 33 Facebook
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

FFT-team

Mette Finnedal Hansen:
24 20 79 07 
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Mette Geil Damkjær:
20 12 87 74 
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Bror Seiffert:
20 12 87 74
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Kristina Albers:
20 12 82 53
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Gadeteamet

Murat Rrahmani:
40 10 62 64 Facebook
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ditte Mazur:
24 20 94 49 Facebook
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Fritidsjobkonsulent

Jeanette Krogager Lundfald:
24 20 94 71 Facebook
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ungekontakten arbejder med de 12-18 årige unge, der er blevet visiteret til Ungekontakten via Familierådgivningen - afsnit for unge.

De ansatte i Ungekontakten bærer titlen som ungekonsulent og fungerer som kontaktpersoner som varetager den praktiske pædagogiske støtte og behandling af den unge. Ungekonsulenterne støtter den unge i de udfordringer man kan være i som ung – og udgangspunktet i indsatsen tager udgangspunkt i den unges ressourcer og barrierer med fokusfokus på fremtiden.

Ungekontakten varetager det socialpædagogiske arbejde med de unge ud fra den konkrete handleplan, som bliver udfærdiget af myndighedsrådgiveren.

Ungekontaktens styrke er muligheden for at kunne danne relationer med de unge, hvilket kan danne grobund for at støtte den unge i sit eget udviklingsarbejde. Der kan skabes en ”arbejdsalliance” mellem den unge og den voksne.

 Interventionerne i Ungekontakten vil være kendetegnet ved følgende:

 • Kortlægning af socialt netværk og mobilisering af netværksressourcer
 • Træning og bevidstgørelse af den unge i forhold til samarbejde, sociale færdigheder og social kompetence
 • Introduktion til sociale miljøer (skole-, arbejds- og fritidsarenaer) og træning i og støtte til kontaktetablering
 • Bevidstgørelse om rettigheder som borger og træning i at bruge dem

Ungekontaktens grundlæggende opgaver består af:

 • Behandling og sagsbehandling af unge, der er visiteret til Ungekontakten
 • At yde Åben Anonym Rådgivning
 • Deltage i SSP samarbejdet som Socialforvaltningens repræsentanter.
 • Varetagelse af koordinatorfunktionen til den unge der bliver idømt en Ungdomssanktion
 • Fungere som efterværn for unge, der er fyldt 18 år og som tidligere har været anbragt
 • Være opsøgende overfor de under 14 årige via medarbejdere i Munkebo og Skovparkens område
 • Være kontaktperson for unge, der har været frihedsberøvede
 • Være koordinerende for Kolding Kommunes Hotspotindsats i den nordlige bydel. Hotspot er en metode i de forebyggende arbejde, forankret i Ungekontakten.
 • Jobkonsulent til formidling af fritidsjob til unge med særlige behov

Der kan være mange årsager til, at man bliver indskrevet i Ungekontakten. Udslagsgivende kan blandt andet være, at den unge er:

 • Socialt udsat
 • Utilpasset
 • Misbrugende
 • Kriminalitetstruet
 • Ensom

I Ungekontakten arbejder vi ud fra flere forskellige metoder og er under løbende uddannelse som er baseret på de krav og udfordringer, som vi møder i vores dagligdag.

Vi arbejder i Ungekontakten med følgende principper:

 • At den unge inddrages mest muligt
 • At der tages udgangspunkt i en bred forståelse for den unge og familiens situation
 • At forældrenes ansvar fastholdes
 • At der undgås en udskilning af den unge i familien
 • At der bygges bro og sikres et godt samarbejde mellem lokale aktører og eksisterende tilbud til fordel for den unge og dennes familie
 • At den unge så vidt muligt fastholdes i nærmiljøet, og at kontakten til normalsystemet etableres eller fastholdes

I Ungekontakten har vi følgende værdier, som vi gerne vil arbejde ud fra:

 • Respektfuld imødekommenhed
 • Forskellighed er en styrke
 • Fleksibilitet

I Ungekontakten har vi mulighed for at give flere forskellige tilbud:

 • Støttekontaktperson via visitering fra familierådgivningen
 • Åben anonym rådgivning
 • SSP-samarbejdet 
 • Dialektisk Adfærds Terapi (DAT)
 • Efterværn
 • Gadeteamet
 • Fritidsjobkonsulent

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey