FFT er et behandlingstilbud til familier med unge på 13-18 år, hvor problemerne er blevet for store til, at familien selv kan løse dem. Problemerne kan være i hjemmet, i skolen eller i fritiden.

Familien får tildelt en terapeut, som de skal samtale med under hele forløbet. Hele familien skal deltage i samtalerne – der gives ikke individuelle samtaler.

I FFT arbejder vi ud fra, at hvis man synes, at der er en i familien, der ER et problem – så HAR alle i familien et problem. Derfor er alle også en del af løsningen.

Forløbet strækker sig over 3-6 mdr. og familierne skal påregne at kunne mødes med terapeuten mindst en gang om ugen. Samtalerne planlægges ud fra alles kalendere.

For at terapeuten skal kunne planlægge næste samtale, bliver samtalerne, efter samtykke fra familien, optaget på en Ipad.

Undervejs i forløbet vil familien skulle udfylde nogle forskellige skemaer – dette også dels for at sikre, at terapeuten gør sit arbejde tilfredsstillende og dels til at føre intern statistik.

Det overordnede mål med FFT er at evt. adfærdsvanskeligheder mindskes og på sigt helt forsvinder. Dette forsøger terapeuten at opnå ved at hjælpe familien til et bedre samspil, en tydeligere kommunikation og en større evne til at løse de problemer, som der opstår i hverdagen.

Dette gøres ved først, sammen med familien, at danne et overblik over udfordringer og styrker og øge familiens håb om at tingene kan blive bedre.
Når terapeuten oplever, at familien er nået tilstrækkeligt langt i dette, vil terapeuten introducere nogle redskaber og øvelser, som skal hjælpe familien på de punkter, hvor der er udfordringer.
Til sidst i forløbet arbejdes der på at sikre, at familien kan bruge disse redskaber fremover og at familien har den støtte, de har brug for, når forløbet er slut.

Forløbet vil ofte blive afsluttet med en Familierådslagning.

FFT er en del af Ungekontaktens tilbud og kan både gives som familiebehandlingstilbud efter § 11 og som støtte efter § 52.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey