Alle kommuner skal etablere en sammenhængende, koordineret ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet for unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse

Kolding Kommune skaber en ny sammenhængende kommunal ungeindsats.

Den kommunale ungeindsats består af en række forskellige afdelinger, der arbejder med at hjælpe de unge i kommunen. Samarbejdet i den sammenhængende kommunale ungeindsats skal sikre bedre og mere koordinerede forløb for unge, som har brug for ekstra støtte på vejen mod uddannelse, job og et selvstændigt voksenliv.

De unge skal opleve færre overgange, og indsatserne skal give mening for den enkelte unge. Derfor vil medarbejderne i den kommunale ungeindsats være nysgerrige på, hvad der er vigtigt for den unge. Det skal være tilfældet, uanset om man får hjælp fra Familierådgivningen, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), Ungeenheden for dem over 18 år, eller en helt fjerde afdeling.

Hvis den unge skal modtage uddannelsesvejledning og er under 18 år, så vil det fortsat være medarbejdere fra UU, som vil hjælpe den unge. Hvis den unge er over 18 år, vil man eksempelvis kunne få vejledning af medarbejdere fra Ungeenheden. Vejledningsopgaverne ændrer sig derfor ikke i den kommunale ungeindsats, men forskellen skal opleves i, at forløbene er bedre koordinerede.

Nogle unge modtager allerede støtte fra Familierådgivningen, og det vil fortsætte uændret efter etableringen af den kommunale ungeindsats.

Medarbejderne fra den kommunale ungeindsats vil møde de unge på folkeskolerne, på uddannelsesinstitutionerne og på de steder, hvor de unge ellers har deres hverdag.

Hvis man har brug for at komme i kontakt med den kommunale ungeindsats, så kan man kontakte en af følgende enheder:

  • Ungdommens Uddannelsesvejledning, 79 79 18 17, www.uukolding.dk
  • Ungeenheden (unge over 18 år), 79 79 86 86
  • Ungekontakten, 79 79 28 51
  • Familierådgivningens afsnit for unge, 79 79 28 80

Afdelingerne i den kommunale ungeindsats i Kolding ligger under Socialforvaltningen og Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey