Alle kommuner skal etablere en sammenhængende, koordineret ungeindsats på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialområdet for unge under 25 år uden en ungdomsuddannelse

Som ung rummer livet nogle gange udfordringer. Nogle føler sig ensomme, kæmper med angst eller misbrug, andre unge har problemer i familien, og mange synes det kan være svært at vælge den rigtige uddannelse. Nogle unge har også bare brug for hjælp til at finde et arbejde.

Uanset hvad du oplever i dit liv, så kan du få hjælp.

Brug for hjælp til uddannelse, job eller din økonomi?

Ungecenter Kolding hjælper unge fra 14-30 år med at finde vej til den uddannelse og job. Når du er i kontakt med Ungecenter Kolding kan du bl.a. få uddannelsesvejledning, hjælp til at søge den uddannelse, der er den rigtige til dig, eller hjælp til at finde et fritidsjob eller et arbejde. Du kan også få vejledning ift. bolig, din økonomi og mange flere ting.
Du kan kontakte Ungecenter Kolding på 79 79 29 00 eller møde op på Ungecentret, der ligger ved IBC på Tvedvej 7, 6000 Kolding.

Brug for hjælp til problemer med fx misbrug, angst eller familien?

Ungekontakten hjælper unge fra 13-23 år, der kæmper for at komme ud af kriminalitet, misbrug, angst mv. Ungekontakten kan også hjælpe med ensomhed, konflikter i familien eller fravær i skolen. Hvis det er relevant for dig, kan du kontakte Ungekontakten på 79 79 28 51. Ellers du kan kontakte den åbne anonyme rådgivning kl. 9-14, hvor du anonymt kan få hjælp og vejledning. Du kan læse mere her: Ungekontakten

Hvis der er problemer i familien kan du kontakte Familierådgivningens Afsnit for unge på 79 79 28 80.

Du får bedre hjælp, fordi vi koordinerer dit forløb

Både Ungecenter Kolding, Ungekontakten og Familierådgivningens Afsnit for unge indgår i Kolding Kommunes sammenhængende ungeindsats.

Det betyder, at medarbejderne arbejder sammen på tværs af afdelingerne. Så hvis du får brug for hjælp fra forskellige afdelinger, så hjælper og vejleder vi dig, så du ikke selv skal finde rundt, og genfortælle din historie mange gange. Vi taler sammen og koordinerer dit forløb, så det hænger sammen og giver mening for dig.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey