Skip til hoved indholdet

Om Ungekontakten

Det kan man komme – hvis man er mellem 13-17 år gammel. Og hvis man selv eller ens familie har nogle udfordringer, som man har brug for støtte til at håndtere – f.eks.

 • Store konflikter i familien
 • Reaktioner som angst, vrede, tristhed, ensomhed, Forbrug/misbrug af stoffer/alkohol, kriminalitet m.m.
 • Hvis man har meget fravær i skolen

Der er flere veje, der fører til Ungekontakten

 • Man kan henvende sig i Åben Anonym Rådgivning – dagligt mellem kl. 9 – 14. Her har man mulighed for at få op til 5 samtaler - Telefonnummer 79 79 28 51 eller mail ungekontakten@kolding.dk
 • Man kan møde opsøgende Gadeplansmedarbejdere i lokalområdet/byen – der ligeledes yder åben rådgivning
 • Man kan via en Skolesocialrådgiver blive henvist til et kortevarende forløb i Ungekontakten
 • Man kan via Familierådgivningen blive henvist til et længere eller – korterevarende forløb efter servicelovens bestemmelser.
 • Individuelle samtaler med den enkelte unge
 • Samtaler med hele familien
 • Gruppeaktiviteter med flere unge – i samarbejde med Kolding Selvhjælp
 • Undervisning i at håndtere angst
 • Undervisning i at håndtere vrede (Diamantprogrammet)
 • Undervisning i at mestre udfordringer i livet via Robusthedsprogram https://robusthed.dk/

Åben anonym rådgivning

Telefon: 79 79 28 51

Ungekontakten@kolding.dk

Ungekontakten på Låsbyhøj

Låsbyhøj

Vi bor Nørregade 1
6000 Kolding

Se Googlekortet med Ungekontaktens placering

Leder af Ungekontakten

Maren Hornbech
Maren Hornbech
Telefon: 79 79 28 52
Mobil: 29 23 25 01
Mail: mamh@kolding.dk

Administrativ medarbejder
Pia Charlotte Jørgensen

Pia Charlotte Jørgensen
Telefon: 79 79 28 51
Mail: pcjo@kolding.dk

Vi er en arbejdsplads - organiseret under Socialforvaltningen. 
Se organisationsdiagrammet