Skip til hoved indholdet

Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi løbende om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune

On COVID-19, prevention and symptoms - in other languages

Restriktioner, der gælder i hele landet. Overblik over restriktionerne.

 

Statens Serum Institut er i fuld gang med at indkalde og planlægge vaccinationer mod COVID-19. Det betyder, at du enten allerede har, eller snart får, mulighed for at blive vaccineret mod COVID-19.

Du vil modtage et brev i din e-boks eller med posten når det er muligt for dig at bestille tid. Vaccination mod COVID-19 er gratis og det er frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet.

Sådan bestiller du tid til vaccination mod COVID-19

Når du modtager et brev om at det er muligt for dig at bestille tid i din e-boks eller med posten, logger ind med dit NemID på www.vacciner.dk hvor du kan se ledige tider og vælge det vaccinationscenter, som du ønsker at blive vaccineret på. Du skal have to vaccinationer med 3-6 ugers mellemrum, og du skal booke tid til begge vaccinationer med det samme. Har du ikke NemID, kan du bestille en tid via vaccinetelefonen i Region Syd, telefon 9944 0717, alle dage inkl. weekend og helligdage, fra kl. 9-15

Du kan læse mere om hvordan selve vaccinationen foregår, hvordan du skal forholde dig efter vaccinationen, hvor effektiv vaccinen er samt bivirkninger i hos Sundhedsstyrelsen: Om COVID-19 vaccination.

Hvor kan du finde svar på dine spørgsmål?

Hvis du har generelle spørgsmål om vaccinationsprogrammet mod COVID-19, kan du ringe til den fælles COVID-19 hotline på telefon 70 20 02 33.

Undervisning i elevernes stamklasser og antallet af voksne, som møder klassen i løbet af en skoleuge, vil være begrænset med henblik på at begrænse smitterisiko.

Da det er obligatorisk at anvende mundbind eller visir, udleverer Kolding Kommune gratis mundbind til udvalgte grupper af borgere.

Tilbuddet om gratis mundbind er udelukkende for de borgere, for hvem det vil være en væsentlig økonomisk byrde selv at anskaffe sig mundbind. Regeringen har defineret målgruppen for tilbuddet som blandt andet kontanthjælpsmodtagere, personer på integrationsydelse og socialt udsatte. Der vil blive udleveret op til 20 mundbind ad gangen.

Mundbind udleveres fra

 • kommunale og private væresteder
 • Jobcentret, Dieselvej, Kolding
 • Borgerservice, Nytorv, Kolding
 • Socialforvaltningen, Nicolaiplads, Kolding
 • Lunderskov Bibliotek
 • Christiansfeldcentret

By- og Udviklingsforvaltningen på Nytorv i Kolding er igen åben for personlige henvendelser efter tidsbestilling.
Det er således stadig kun muligt at komme ind, hvis du har en aftale.

I visse situationer kan du få stillet en isolationsbolig til rådighed. Det gælder:

 • Hvis du er smittet med coronavirus
 • Hvis du er nær kontakt til en smittet med coronavirus og afventer svar på tests på dag 4 og 6

I begge tilfælde kan du få stillet en isolationsbolig til rådighed uden beregning.
Hvis du har brug for en isolationsbolig, fordi du er indrejst i Danmark og skal isolere dig i den forbindelse, kan du også få stillet en isolationsbolig til rådighed - dog skal du selv betale for den.

Kriterierne for, om du kan få en bolig, er derudover følgende:

 1. Du skal være konstateret smittet med corona og have haft kontakt til din læge.
 2. Du skal kunne opholde dig alene og klare dig selv under din sygdom
 3. Dit behov skyldes, at du deler hustand med:
  • Mange personer på et lille areal og/eller uden optimal rumadskillelse,
  • Én eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, f.eks. på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, eller én eller flere personer i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved covid-19
  • Personer i øget risiko, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra.
 4. Du skal have afsøgt andre muligheder for at du kan være isoleret fra de øvrige personer i din hustand.

Kan svare ja til ovenstående, så ring på tlf. 79 79 80 20 mellem kl. 9 og 18 alle ugens dage.

Se i øvrigt Sundhedsstyrelsens pjece om information om frivilligt isolationsophold uden for hjemmet.

Hold dig orienteret og få opdateret info på Sydtrafiks hjemmeside - www.sydtrafik.dk/corona

Jobcenteret og Ungecenteret er åbent for fysisk fremmøde.

Her gives generel vejledning, ligesom der henvises til telefonisk kontakt til rådgiverne. Det betyder f.eks. at der tages imod ansøgninger og ydes vejledning i forbindelse hermed og der udleveres telefonnr. i de tilfælde borgeren har brug for direkte kontakt til rådgiver.

Jobcenteret kan kontaktes på tlf.: 79 79 86 86 og Ungecenteret kan kontaktes på 79792900.

Beskæftigelsesindsatsen er blevet yderlige genåbnet fra 13. juni til 11. juli.

Dette betyder at:

 • Jobcenteret kan fra 1. juli igangsætte ret- og pligttilbud for ledige og borgerne skal atter stå til rådighed for arbejdsmarkedet og tage imod tilbud og samtaler fra jobcenteret og Ungecenteret.
 • Fra 1. juli begynder dagpengeancienniteten at tælle igen.
 • De digitale samtaler forlænges, men kan afholdes fysisk efter aftale med jobcenteret og a-kasserne
 • Såfremt smittetallene stiger og der igangsættes en lokal nedlukning, har jobcenteret mulighed for fleksibilitet til at imødekomme dette.

Hvis man har en bekymring fordi man enten selv er i risikogruppen for covid-19, eller har pårørende i risikogruppen, skal man tage kontakt til jobcenteret/ungecenteret for yderligere vejledning. Vi tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsen vurdering af, hvilke personer der er i risikogruppen for covid-19.

Vi henviser til sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer, og opfordrer til at man lader sig teste for covid-19 inden fysisk fremmøde hos virksomheder og jobcenteret/ungecenteret, dette er for at beskytte både borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere.

www.kum.dk kan du læse nærmere om hvilke restriktioner, der gælder på kulturområdet; både ved foreninger, institutioner samt events.