Skip til hoved indholdet

Corona: Tiltag og konsekvenser

Her orienterer vi løbende om tiltag og konsekvenser i Kolding Kommune

Opdateret 10. december 2021

On COVID-19, prevention and symptoms - in other languages

Restriktioner, der gælder i hele landet. Overblik over restriktionerne.

 

Coronatestcentrene drives af Region Syddanmark.

Se oversigt over teststeder

Fredag den 12. november indføres coronapas for at begrænse smittespredningen. Et coronapas dokumenterer, om du enten er vaccineret, er tidligere smittet eller testet negativ.

Besøgende på botilbud og plejecentre skal kunne vise coronapas (dog ikke et krav for nære pårørende, værger, personlige repræsentanter, advokater mv.).

Der kommer også krav om coronapas til koncerter, biografer, museer, kunsthaller, aftenskoler, svømmehaller, konferencer og foredrag med over 200 deltagere indendørs og 2.000 udendørs.

Læs de opdaterede retningslinjer.

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination, fordi den giver en høj beskyttelse mod at blive smittet og syg af COVID-19. Jo flere der bliver vaccineret, jo bedre kontrol bliver der med epidemien.

Det er gratis at blive vaccineret, og det er frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet.

Alle borgere i Danmark, der fylder 12 år i år, eller som er ældre, kan blive vaccineret mod COVID-19. Du har fået en besked i e-Boks med en invitation. Hvis du ikke modtager digital post, har du modtaget invitationen med almindeligt brev. Hvis du er under 15 år, har dine forældre modtaget din invitation.

Du kan læse mere om hvordan selve vaccinationen foregår, hvordan du skal forholde dig efter vaccinationen, hvor effektiv vaccinen er, samt bivirkninger hos Sundhedsstyrelsen: Om COVID-19 vaccination.

Hvor kan du finde svar på dine spørgsmål?

Hvis du har generelle spørgsmål om vaccinationsprogrammet mod COVID-19, kan du ringe til den fælles COVID-19 hotline på telefon 70 20 02 33.

I visse situationer kan du få stillet en isolationsbolig til rådighed. Det gælder:

 • Hvis du er smittet med coronavirus
 • Hvis du er nær kontakt til en smittet med coronavirus og afventer svar på tests på dag 4 og 6

I begge tilfælde kan du få stillet en isolationsbolig til rådighed uden beregning.
Hvis du har brug for en isolationsbolig, fordi du er indrejst i Danmark og skal isolere dig i den forbindelse, kan du også få stillet en isolationsbolig til rådighed - dog skal du selv betale for den.

Kriterierne for, om du kan få en bolig, er derudover følgende:

 1. Du skal være konstateret smittet med corona og have haft kontakt til din læge.
 2. Du skal kunne opholde dig alene og klare dig selv under din sygdom
 3. Dit behov skyldes, at du deler hustand med:
  • Mange personer på et lille areal og/eller uden optimal rumadskillelse,
  • Én eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, f.eks. på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, eller én eller flere personer i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved covid-19
  • Personer i øget risiko, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra.
 4. Du skal have afsøgt andre muligheder for at du kan være isoleret fra de øvrige personer i din hustand.

Kan du svare ja til ovenstående, så ring på tlf. 79 79 80 20 mellem kl. 10 og 18 alle ugens dage.

OBS: Telefonnummeret er kun for borgere som har brug for isolation.

Se i øvrigt Sundhedsstyrelsens pjece om information om frivilligt isolationsophold uden for hjemmet.

Anbefalinger til fritidsaktiviteter

Oprettet 02. december 2021

Skolerne tilstræber, at elever modtager deres undervisning i stamklassen, at udeområdet opdeles, og at der tilstræbes faste grupper i SFO og klubber. Testkapaciteten øges, så vi kan tilbyde to ugentlige test på alle skoler.

I vores daginstitutioner opfordrer vi forældrene til at aflevere og hente børnene udendørs, hvis det er muligt. Ligesom på skolerne tilrettelægges pasningen, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller gruppe.

Det er nationalt besluttet at alle skoler lukkes i perioden 15. december 2021 til 4. januar 2022. Fra den 15. december til den 21. december vil der være fjernundervisning for alle klassetrin og mulighed for nødpasning af elever. Forældre orienteres direkte herom via AULA.

De første dage i januar er i forvejen omfattet af juleferien, så der er ikke undervisning eller nødpasning her.

På plejehjem skal besøgende have mundbind på når de færdes i fællesarealerne, og kunne vise corona pas, hvis de bliver bedt om det.

Det samme gælder for besøgende på de cafeterier, brugerstyrede aktivitetshuse og selvtræningssteder, der er beliggende på et plejehjem

De visiterede brugere som kommer i daghjem og aktivitetscentre fritages for at vise coronapas og bruge mundbind, da de betragtes på lige fod med beboerne på plejehjemmet.

På de brugerstyret huse og cafeterier, der ligger uden for plejehjem, skal man ikke bruge mundbind eller vise coronapas, så længe man er under 100 personer samlet.