6. juni 2019

Begivenhedsdetaljer

06/06 - 2019

Prøven begynder Kl. 11:00.

Deltagerne får senere besked om, hvor prøven afholdes.

HUSK legitimation!

Frist for tilmelding er 02/05 - 2019 Kl. 23:59.

For at få permanent opholdstilladelse skal man udover en række grundlæggende betingelser også opfylde to ud af fire supplerende betingelser. En af disse betingelser kan opfyldes, hvis man har bestået medborgerskabsprøven.

Prøven afholdes to gange om året (i juni og december). Den er skriftlig og består af 25 multiple-choice-spørgsmål om danske samfundsforhold samt dansk kultur og historie, og du skal svare rigtigt på mindst 20 spørgsmål.

Spørgsmålene vil være baseret på lærematerialet, som kan hentes her:

Læremateriale til medborgerskabsprøven

Læremateriale til medborgerskabsprøven (med lyd)

Vær opmærksom på, at der er tale om et langt PDF-dokument (125 sider)!

Prøven varer cirka 30 minutter.

Der må ikke medbringes ordbøger til prøven.

Tilmelding:

Denne session er ikke offentliggjort

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey