november-december 2019

Begivenhedsdetaljer

Prøven i læseforståelse og skriftlig fremstilling foregår 14/11 - 2019 Kl. 09:00.

Prøven i mundtlig kommunikation foregår i perioden 2.-13. december 2019 (nøjagtig dato oplyses efter den skriftlige prøve).

Fristen for tilmelding er 02/09 - 2019 Kl. 23:59.

Udlændinge- og Integrationsministeriet er ansvarlig for fire danskprøver: Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven.

De afsluttende statskontrollerede prøver foregår to gange om året - i maj/juni og november/december.

Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

Prøverne giver kompetence i dansk sprog, så udlændingen kan klare kravene til dansk i det danske samfund, for eksempel de krav, som stilles for, at man kan få et job eller blive optaget på en uddannelse, samt for at opnå permanent opholdstilladelse og dansk statsborgerskab (indfødsret).

 

Prøverne afholdes af Sprogskolen Kolding, som sender tilmeldte deltagere nærmere besked.

Select price
DKK 1.362,00

Valg af emne

Til den mundtlige prøve skal du forberede et emne, som du selv har valgt.

Emnet skal tage udgangspunkt i forhold i Danmark og handle om temaerne arbejde, uddannelse, medborgerskab og hverdagsliv.

Det skal være konkret og enkelt at fortælle om. Det skal også handle om dine egne erfaringer med emnet.

Ja
Nej

Du kan gå op til prøverne på særlige vilkår, hvis du f. eks. lider af ordblindhed eller har andre handicaps.

Jeg har modtaget information om at huske legitimation

Sprogskolen refunderer ikke prøvegebyret, hvis du framelder dig prøven.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey