Skolebestyrelsen på Skanderup-Hjarup Forbundsskole inviterer forældre, bedsteforældre, søskende i minimum den skolepligtige alder, samt tidligere elever til den årlige adventsfest.
Af hensyn til ro omkring elevernes optræden, er børn der endnu ikke har nået skolealderen ikke inviteret.

Arrangementet foregår i hallen på Skanderup Efterskole, Kastanie Allé 51, 6640 Lunderskov torsdag den 13. december kl. 18.30 - 21.00. Der er mulighed for parkering på Kastanie Allé, ved Skanderup Friskole og ved Valgmenighedskirken.

Skolens klasser byder på underholdning i løbet af aftenen - herunder Luciaoptog, og aftenen kædes sammen af fællessange.

Der vil som sædvanlig være kaffebord med kage til de voksne, og sodavand og kage til børnene. Kaffen bliver serveret i pausen ved tag-selv-borde bagerst i hallen.

Overskuddet fra adventsfesten fordeles med 1/3 til lejrtur for 6.klasse, 1/3 til lejrtur i indskolingen og 1/3 til elevaktiviteter besluttet af elevrådet.

Entré for voksne: 40 kr. Børn er gratis.

Elever, som går på Skanderup-Hjarup Forbundsskole, skal IKKE tilmeldes.

Sidste frist for tilmelding er den 11. december 2018.

You cannot register to any session of this event

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey