maj-juni 2020

Begivenhedsdetaljer

Prøven i læseforståelse og skriftlig fremstilling foregår 11/05 - 2020 Kl. 09:00.

Prøven i mundtlig kommunikation foregår i perioden 8.-19. juni 2020 (nøjagtig data oplyses senere).

Fristen for tilmelding er 04/03 - 2020 Kl. 23:59.

Udlændinge- og Integrationsministeriet er ansvarlig for fire danskprøver: Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven.

De afsluttende statskontrollerede prøver foregår to gange om året - i maj/juni og november/december.

Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter tre områder: læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation.

Prøverne giver kompetence i dansk sprog, så udlændingen kan klare kravene til dansk i det danske samfund, for eksempel de krav, som stilles for, at man kan få et job eller blive optaget på en uddannelse, samt for at opnå permanent opholdstilladelse og dansk statsborgerskab (indfødsret).

 

Prøverne afholdes af Sprogskolen Kolding, som sender tilmeldte deltagere nærmere besked.

Select price
DKK 0,00
Ekstern kursist: Læseforståelse og skriftlig fremstilling (817 kr.)
Ekstern kursist: Mundtlig kommunikation (817 kr.)
Ekstern kursist: Læseforståelse og skriftlig fremstilling + mundtlig kommunikation (1634 kr.)
Ja
Nej

Sprogskolen tilbyder ingen form for teknisk hjælp i forbindelse med brug af pc ved eksamen.

Sprogskolen stiller hverken pc eller printer til rådighed ved eksamen. Du skal selv sikre dig, at din pc og din printer er af en sådan kvalitet, at de med fordel kan benyttes ved eksamen. Det er alene dit ansvar, at dette er tilfældet.

Regler for brug af pc

Vejledning i brug af pc

Ja
Nej

Du kan gå op til prøverne på særlige vilkår, hvis du f. eks. lider af ordblindhed eller har andre handicaps.

Jeg har modtaget information om at huske legitimation

Sprogskolen refunderer ikke prøvegebyret, hvis du framelder dig prøven.

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey