november-december 2020

Begivenhedsdetaljer

Prøven i læseforståelse og skriftlig fremstilling foregår 18/11 - 2020 Kl. 09:00.

Prøven i mundtlig kommunikation foregår i perioden 7.-18. december 2020 (nøjagtig dato oplyses efter den skriftlige prøve).

Fristen for tilmelding er 07/10 - 2020 Kl. 13:00.

Udlændinge- og Integrationsministeriet er ansvarlig for fire danskprøver: Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven.

De afsluttende statskontrollerede prøver foregår to gange om året - i maj/juni og november/december.

Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

Prøverne giver kompetence i dansk sprog, så udlændingen kan klare kravene til dansk i det danske samfund, for eksempel de krav, som stilles for, at man kan få et job eller blive optaget på en uddannelse, samt for at opnå permanent opholdstilladelse og dansk statsborgerskab (indfødsret).

 

Prøverne afholdes af Sprogskolen Kolding, som sender tilmeldte deltagere nærmere besked.

Denne session er ikke offentliggjort

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey