Her fastlægges rammerne og betingelserne for afhentning af storskrald for udlejningsvirksomheder (herunder boligforeninger) og fælles indsamlingssteder.

Storskraldsordningens betingelser for sortering, markering og håndtering er til enhver tid gældende. Læs mere herom på ordningens hjemmeside på kolding.dk.

Udlejer og/eller grundejer har ansvaret for:

  • indsamlingsområder og indsamlingsfaciliteter
  • sortering og bortskaffelse af storskrald og genbrug, der ikke opfylder betingelserne ved afhentning
  • alle indsamlingsområder skal have tilknyttet en kontaktperson
  • adgangsvejen til indsamlingsområdet skal altid være fri, og skal som udgangspunkt være mindst 4 meter bred og 4 meter høj. Der kan søges dispensation for særlige adgangsforhold.

Hvis det ikke er muligt at hente storskraldet på grund af driftsproblemer som nedbrud af køretøj eller meget dårligt vejr, udsætter vi afhentningen til det igen er muligt at komme frem.

Det er udlejerens eller grundejerens ansvar at stille indsamlingsmateriel til rådighed. Se skema for “Håndtering af storskrald og genbrug” for nærmere info om anbefalet håndtering.

Ved bestilling af afhentning skal kontaktpersoner for udlejningsvirksomheder og fælles indsamlingssteder identificere sig ved at skrive “Fælles Indsamling” i rubrikken “Navn”.

Kontaktpersoner skal ikke udfylde beskrivelser af affald ved bestilling, når affald og mængder skal angives.
Mængderne er dog vigtige, og antallet af genstande i hver affaldskategori skal estimeres så præcist som muligt.

Ved bestilling af afhentning af container anføres: “Container” som beskrivelse i kategorien “Andet storskrald”.

Det er nødvendigt for Kolding Kommune af gemme de oplysninger, du indtaster i bestillingen, for at du kan benytte ordningen.

Kolding Kommune kan afvise bestillinger, hvis de ikke opfylder ovenstående kriterier.

Indsamlingsmuligheder kan variere på grund af de fysiske rammer og de systemer og registre, der ligger til grund for ordningen. Derfor er det ikke altid muligt for beboerne i en ejendom, at finde deres adresse i systemet når afhentning bestilles. I disse tilfælde må et fælles indsamlingssted etableres.

Derfor tilbyder Kolding Kommune flere bestillings-/afhentningsmuligheder til udlejningsvirksomheder og fælles indsamlingssteder. Kolding Kommune vurdere, hvilke indsamlingsmuligheder, der bør anvendes i et område.

1. Afhentning ved skel - afhentning bestilles efter behov af beboerne.

a. Dette er storskraldsordningens standardaftale, som beskrevet i ordningens betingelser.

b. Denne løsning skal benyttes af borgere, der har plads foran adressen, til at stille storskrald ud til skel, og kan finde deres adresse i bestillingssystemet.

2. Fælles indsamlingssted - afhentning bestilles efter behov af beboerne.

a. Kontaktpersonen administrerer indsamlingsstedet. Borgerne bestiller selv afhentning af storskrald, til en adresse der er tilknyttet indsamlingsstedet, når de ønsker at få storskrald hentet. Der går 2-7 arbejdsdage fra bestilling til afhentning.

b. Denne løsning skal anvendes, når borgerne kan finde deres adresser i bestillingssystemet, men ikke har mulighed for at stille storskrald ud til adressens skel.

3. Fælles indsamlingssted - afhentning bestilles efter behov af kontaktperson.

a. Kontaktpersonen bestiller afhentning af storskrald, når det fælles indsamlingssted er ved at være fyldt. Der går 1-7 arbejdsdage fra bestilling til afhentning.

b. Denne løsning skal som udgangspunkt anvendes, når borgerne ikke kan finde deres adresser i bestillingssystemet.

4. Fælles indsamlingssted - med fast afhentning (genbestilles automatisk).

a. Kontaktpersonen administrerer indsamlingsstedet, og afhentning af storskrald bestilles automatisk, med fast interval. Antallet af uger mellem afhentninger vurderes og kan løbende tilrettes af Kolding Kommune. Der går 1-7 arbejdsdage fra bestilling til afhentning.

b. Denne løsning kan anvendes, når der er flere end 50 adresser tilknyttet et indsamlingssted, og borgerne ikke kan finde deres adresser i bestillingssystemet.

5. Containerløsning - afhentning bestilles efter behov af kontaktperson.

a. En containerløsning er et fælles indsamlingssted. Kontaktpersonen bestiller afhentning af storskrald, når containeren er ved at være fyldt. Der går 1-7 arbejdsdage fra bestilling til afhentning.

b. Denne løsning kan anvendes, når der er flere end 250 adresser tilknyttet et indsamlingssted, og borgerne ikke kan finde deres adresser i bestillingssystemet.

Vejledning til valg af afhentningsløsning

Adressen kan findes & fysiske rammer er gode

Fx Parcel

Løsning: 1

Adressen mangler & fysiske rammer er gode

Fx Rækkehuse

Løsning: 3

Adressen kan findes & fysiske rammer mangler

Fx Ejerlejligheder

Løsning: 2

Adressen mangler & fysiske rammer mangler

Fx Lejeboliger i etageejendom

Løsning: 3, 4 & 5

Kolding Kommune forbeholder sig retten til, at justere denne og fremtidige aftaler i henhold til affaldsregulativet, og storskraldsordningens fremtidige udvikling.

Det er til enhver tid muligt, at træde ud af en aftale om afhentning ved skriftlig henvendelse. Såfremt adresserne, der er omfattet af aftalen, findes i de registre der ligger bag bestillingssystemet og har plads til storskrald ved skel, kan beboerne i ejendommen selv bestille afhentning af storskrald efter aftalens ophør.

 

Indbo og møbler Store genstande henstilles til indsamling (gerne overdækket). Små genstande indsamles i klare kraftige affaldssække.
Hårde hvidevare Henstilles til indsamling.
Elektronik Stort elektronik henstilles til indsamling. Småt elektronik indsamles i klare kraftige affaldssække.
Pap Sammenklappes og bundtes eller presses og henstilles til indsamling (gerne overdækket). Ved større mængder kan egen komprimator være en favorabel løsning for udlejer.
Metal Store genstande henstilles til indsamling. Små genstande indsamles i klare kraftige affaldssække.
Hård plast Store genstande henstilles til indsamling. Små genstande indsamles i klare kraftige affaldssække.
Plastfolie - klar- og farvet folie sorteres hver for sig Indsamles i klare kraftige affaldssække.
Tøj & sko Indsamles i klare kraftige affaldssække.
Blød PVC (fx regntøj) Indsamles i klare kraftige affaldssække.
Papir Indsamles i miljøstationer eller i klare kraftige affaldssække til storskraldsordningen.
Glas

Indsamles i miljøstationer eller i klare kraftige affaldssække til storskraldsordningen.

Flamingo (emballage - ikke byggeaffald) Indsamles i klare kraftige affaldssække til storskraldsordningen 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey