Skip til hoved indholdet

Afhentning af asbest og eternitplader

Genbrugspladserne i Kolding Kommune tager kun imod mindre mængder asbest, højst op til 50 kilo af gangen og dobbeltemballeret ved aflevering. Som et forsøg frem til januar 2023 henter vi tagplader med asbest, både hos borgere og erhverv. 

 


Digital selvbetjening

Bestil bigbags i vores affaldsshop

Bestil afhentning af de fyldte bigbags med asbestaffald

Bygherre har ansvar for at anmelde bygge- og anlægsaffald (husk NemID)

 

Har du brug for hjælp, kan du kontakte Redux – Affald og Genbrug på redux@kolding.dk


 

Hvilken type asbestaffald omfatter forsøgsordningen?

Vi henter:

 • Asbestholdigt affald, der ikke støver, fx fibercementplader, skifereternit, aftrækskanaler.
 • Isoleringsmaterialer fra taget, der kan være fyldt med asbest.
 • Eternitplader uden asbest er også omfattet.

Vi henter ikke:

 • Støvende asbest, fx asbest i fliseklæb, isolering, bløde loftsplader.
  Har du støvende asbest, skal du kontakte os på redux@kolding.dk og få en anvisning til, hvor du kan aflevere. 

Før vi henter tagplader med asbest, skal du emballere dem i bigbags, som du bestiller her på siden og får udleveret på genbrugspladsen. 

Pris for at få hentet tagplader med asbest

 • Virksomheder betaler et gebyr for at bruge forsøgsordningen med afhentning af asbest og eternit. Vi efterfakturer hele beløbet, når affaldet er hentet.

  I 2022 og 2023 er gebyret 1.410 kr. pr. ton ekskl. moms. Gebyret er sammensat af genbrugspladsgebyr på 780 kr. + tillægstakst for asbest på 630 kr. Hertil bliver virksomheden faktureret 68 kr. ekskl. moms pr. afhentet bigbag.

 • Borgere betaler ikke ekstra for at få hentet asbest på hjemmeadressen. Udgifterne bliver dækket af den del af affaldsgebyret, der går til genbrugspladser.

Har du mindre end 50 kilo asbest?

Så kan du fortsat aflevere på genbrugspladsen. Men som noget nyt er det kun tilladt at aflevere asbest, der er dobbeltemballeret før ankomst. Dobbeltemballering vil sige, at du skal pakke to klare plastsække om dine asbeststykker.

Genbrugsvejlederne må gerne afvise dig, hvis du har mere end 50 kilo med, eller hvis pladerne ikke er dobbeltemballeret. 50 kilo asbest svarer ca. til 2-3 tagplader. 

 

Genbrugspladserne tager nu kun imod 13 procent af al indsamlet asbest

Forsøget med at hente asbest ved nedtagningsstedet er sat i søen for at både håndværkere, bygherrer og genbrugsvejledere bliver mindre udsat for asbeststøv.

Ifølge sundhedsmyndighederne og Arbejdstilsynet kan selv små mængder asbeststøv være kræftfremkaldende.

Mængden af asbestholdigt affald på genbrugspladserne stiger, og set over de seneste tre år indsamler vi cirka 1.000 ton asbest hvert år – typisk tagplader af fibercement.

Forsøget med at hente asbest ved borgerne viser, at vi undgår rigtig meget asbest på genbrugspladserne:

 • I perioden marts-maj 2022 er der indsamlet 274 ton asbest i hele kommunen.

 • Af de 274 ton fra de tre nævnte måneder har vi hentet 87 procent, 239 ton, på den adresse, hvor taget er blevet taget ned.
 • Det betyder altså, at kun 13 procent af alt indsamlet asbest i denne periode er afleveret på genbrugspladserne.

 

Hvad sker der med asbesten?

Affaldet bliver kørt direkte til Deponi Syd, hvor det bliver stablet i høje stakke og derefter dækket af.

Et deponi er et område, der er udlagt til bortskaffelse af affald, der ikke kan genbruges, genanvendes eller brændes. På deponiet fungerer en plastmembran som sikkerhed for, at der ikke bliver udledt forurening fra det deponerede affald til det omkringliggende miljø.

Når det regner på et deponi, siver vandet gennem affaldet. Det forurenede vand udledes til en pumpebrønd og derefter til en rensningsanlæg. Asbest fra tagpladerne bliver som udgangspunkt ikke udledt med spildevandet, for det er bundet til eternit i pladerne. 

Det er altid ærgerligt, når materialer ikke kan bruges igen, men asbestholdigt affald må ikke genanvendes af sundhedsmæssige årsager.

Heldigvis sender vi kun cirka to procent af alt affald i Kolding Kommune til deponi. Foruden asbest kan det være pvc-holdige produkter som badebassiner, badedyr, gummistøvler, regntøj og haveslanger.

 

 

Indsamlet asbestaffald bliver læsset af på deponiet.
Foto: Deponi Syd

Regler for håndtering af asbest i Kolding Kommune

Hvis du afleverer asbestplader på genbrugspladsen for din virksomhed, skal du veje asbestpladerne som øvrigt erhvervsaffald.

Virksomheder kan også aflevere asbest direkte hos det fælleskommunale affaldsselskab Deponi Syd I/S i Grindsted. Deponiet i Grindsted kan modtage asbestaffald, som kan kranes af lastbilen.

Støvende asbest modtages her, forudsat det er emballeret i plastik, og at farligheden alene skyldes indholdet af asbest.

Afhentning på din adresse

Hele tagplader og affaldsmængder over 50 kilo, henter vi mod et gebyr på adressen for nedtagning. Private kan benytte ordningen gratis. 

Anmeld dit byggeaffald, hent bigbags på genbrugspladsen og bestil afhentning af dit affald. Se hvordan du gør øverst på denne side. 

Aflevering på genbrugspladsen

Tagstykker og hele plader op til 50 kg må virksomheden fortsat aflevere på genbrugspladserne. Husk at veje ind og ud. Asbest skal være forsvarligt indpakket i to lag plast (dobbeltemballeret) inden ankomst til genbrugspladsen.

Hvis asbest er smuldret og støvende, er det farligt at indånde, og stykkerne må ikke afleveres på genbrugspladsen.

Genbrugspladserne betragter altid støvende asbest som erhvervsaffald, og Kolding Kommune anviser derfor støvende asbest direkte til Deponi Syd

OBS! Fliser fra et badeværelse er som udgangspunkt støvende asbest

Asbest på denne liste skal altid betragtes som støvende og behandles som sådan:

 • gulvbelægninger
 • fliseklæber
 • rørisolering og
 • brandhæmmende beklædning

 

Ligesom andet byggeaffald over 1 ton skal asbest anmeldes til Kolding Kommune.

Har du under 50 kilo, kan du selv køre asbestaffaldet på genbrugspladsen. Det skal være dobbeltemballeret, hvilket vil sige, at det skal være pakket i to plastsække. Har du mere end 50 kilo asbestholdigt affald, henter vi det på den adresse, hvor tagpladerne er taget ned.

Tommelfingerreglen er, at en enkelt tagplade vejer 20 kilo. 

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug

Bronzevej 3
6000 Kolding
Tlf. 79 79 71 00