Skip til hoved indholdet

Få adgang til genbrugspladserne døgnet rundt

Skal din arbejdsplads af med affald på genbrugspladsen, skal du altid have et vejekort, som du bruger til at registrere den mængde affald, I afleverer. Når du har et vejekort, kan du også registrere dig som bruger af Genbrug 24-7 Erhverv. Den service giver dig adgang til genbrugspladserne uden for den bemandede åbningstid.

 

20.-23. marts: Genbrug 24-7 Erhverv er lukket for tilmeldinger og ændringer

Fra mandag 20. til torsdag 23. marts bliver systemet bag Genbrug 24-7 Erhverv opdateret med nye funktioner, herunder adgang med MitID.

Imens vi opdaterer systemet, kan du ikke:

 • Oprette dig som ny bruger af Genbrug 24-7 Erhverv.
 • Ændre i din eksisterende brugerkonto (fx hvis du ønsker at skifte telefonnummer).

Du kan stadig komme ind på genbrugspladserne både med appen Affald Kolding og med SMS frem til 24. marts, hvis du allerede er registreret som bruger af Genbrug 24-7 Erhverv. 

Bruger du allerede Genbrug 24-7 Erhverv? Så skal du opdatere din app fredag 24. marts

Fra fredag 24. marts, når systemet er opdateret, skal du sørge for at opdatere din app Affald Kolding, så den fungerer med de nye funktioner. Vi sender dig også en SMS, så du husker det. 

Bestil først et vejekort til virksomheden.

Derefter kan du registrere dig som bruger af Genbrug 24-7 Erhverv. 

Registrering af nye brugere er lukket frem til fredag 24. marts 2023, fordi systemet bag Genbrug 24-7 Erhverv bliver opdateret med nye funktioner, herunder adgang med MitID.

Der er ingen begrænsning for, hvor mange ansattes telefonnumre, du kan registrere på din virksomheds NemID eller MitID.

Et telefonnummer kan dog kun registreres som bruger én gang.

Det betyder, at hvis du har en medarbejder, som er tilmeldt Genbrug 24-7 ordningen privat, kan personen ikke tilmelde nummeret igen.

Medarbejderen må dog stadig gerne bruge Genbrug 24-7 til aflevering af erhvervsaffald, så længe alle materialer bliver vejet ind på brovægten.

Ændring af oplysninger hos eksisterende brugere er lukket frem til fredag 24. marts 2023, fordi systemet bag Genbrug 24-7 bliver opdateret med nye funktioner, herunder adgang med MitID.

 

Hvis virksomheden allerede er oprettet som bruger af Genbrug 24-7 Erhverv, kan du ændre dine oplysninger, fx ved nyt telefonnummer, eller helt slette din konto. 

Husk altid at veje erhvervsaffaldet ind på genbrugspladsens brovægt. Afleverer du farligt affald uden for åbningstiden, skal du udfylde den seddel til erhverv, du finder foran lugen ind til farligt affald. 

Når du holder foran bommen ved genbrugspladsen, skal du sende en sms med teksten '247' til: 

 

Kolding Nord Genbrugsplads

20 15 15 84

Vamdrup Genbrugsplads

20 16 27 34

Christiansfeld Genbrugsplads

20 16 44 74

Kolding Syd Genbrugsplads

Her skal du ikke sende en sms. Bommen åbner automatisk ind til brovægten. Brug dit vejekort til at åbne næste bom ind til genbrugspladsen.

Bemærk, at Lunderskov Genbrugsplads er forbeholdt private borgere. 

Du får automatisk adgang til at bruge servicen Farligt Affald 24-7, når du er registreret som bruger af Genbrug 24-7. Med din mobiltelefon kan du åbne lugen ind til kemirummet med enten SMS eller appen Affald Kolding. 

Du skal selv altid sørge for at veje dit affald ind, også farligt affald. Det er ikke muligt uden for bemandet åbningstid. Derfor skal du udfylde den seddel til erhverv, der hænger foran lugen. Sedlen lægger ud i kassen sammen med dit farlige affald, så vejer personalet kassen, når de møder ind på pladsen igen. 

I videoen kan du se, hvordan du åbner lugen (3 minutter)

De forskellige trin er også beskrevet med tekst under videoen. 

 

Sådan åbner du lugen med appen Affald Kolding

 • Åbn appen Affald Kolding
 • Vælg menupunktet 'Af med affaldet'
 • Vælg 'Farligt Affald 24-7'
 • Klik på trekanten ud for den genbrugsplads, du befinder dig på.

Sådan åbner du lugen ved at sende en SMS

 • Skriv teksten 247 og send til et af af følgende numre:

  23 74 00 91 (Kolding Nord Genbrugsplads)
  23 74 52 11 (Kolding Syd Genbrugsplads)
  23 74 00 16 (Vamdrup Genbrugsplads)
  23 74 00 67 (Christiansfeld Genbrugsplads)
 • Genbrugspladserne er altid videoovervåget men ikke bemandet uden for normal åbningstid
 • Vi gemmer data (videoovervågning og loginregistreringer) til internt brug i op til en måned som dokumentation for evt. overtrædelse af genbrugspladsens ordensreglement  og regulativ for erhvervsaffald
 • Overtrædelse af de generelle regler og ordensregler kan medføre udelukkelse fra Genbrug 24-7 Erhverv.
 • Af hensyn til din sikkerhed er strømmen slukket til containerne med komprimatorer. Det gælder for eksempel containeren til pap, som mange bruger. Det vil derfor være en hjælp, hvis du folder dit pap. Ellers bliver containeren nemt overfyldt.
 • Du får adgang til genbrugspladserne via det mobiltelefonnummer, du melder til ordningen. Husk at slå “Vis nummer” til på telefonen.
 • Ved at acceptere betingelserne giver du samtidig tilladelse til, at Redux må sende dig relevante nyheder i forbindelse med Genbrug 24-7 Erhverv ordningen
 • Det er kun tilladt, at et køretøj kører ind af gangen. Det er derfor dit ansvar, at andre ikke kører med ind.

Brugen af dine persondata

Før du kan benytte Genbrug 24-7 Erhverv, registrerer vi følgende oplysninger om dig:

 • Virksomhed, CVR og p-nummer, navn, e-mail, mobilnummer, tidspunkt for registrering og bopælskommune. Desuden registrerer vi mobilnumre for de medarbejdere, som oprettes. 
 • Disse data bruges til at adressere eventuelle gebyrer, sikre din adgang til genbrugspladsen vha. mobilnummer og kommunikere med dig i tilfælde af driftsforhold eller misbrug
 • Sletning eller ændring af registreredes oplysninger kan foretages ved at logge ind med virksomhedens NemID igen og foretage sletning eller ændring.

Ordensregler for genbrugspladserne

 • Anvisninger fra Kolding Kommunes personale, skilte og sorteringsguide skal følges
 • Emballeret affald skal afleveres i klare sække
 • Tomgang i max. 1 minut (jf. Kolding Kommunes tomgangsregulativ)
 • Placer bilen hensigtsmæssigt
 • Hold børn i bilen eller i hånden
 • Komprimatorer og tekniske hjælpemidler må kun betjenes af pladsens personale 
 • Ryd op efter dig selv, hvis du taber/spilder affald på pladsen 
 • Pladsen skal forlades, når du har læsset dit affald af 
 • Ophold i og ved loppestationen er kun tilladt, imens du afleverer ting til genbrug
 • Affald, der er afleveret på genbrugspladserne, er Kolding Kommunes ejendom og ansvar
 • Fjernelse af genstande fra genbrugspladserne uden tilladelse fra Kolding Kommune betragtes som tyveri. 

Overtrædelse af genbrugspladsens ordensregler kan medføre, at du bortvises fra pladsen, og/eller udelukkes af ordningen for Genbrug 24-7.

Bemærk at færdselsloven også gælder på genbrugspladsen, og der er en hastighedsgrænse på max. 20 km/t – pas på dig selv og din nabo.

 • Anvisninger fra Kolding Kommunes personale, skilte og sorteringsguide skal følges
 • Emballeret affald skal afleveres i klare sække
 • Tomgang i max. 1 minut (jf. Kolding Kommunes tomgangsregulativ)
 • Placer bilen hensigtsmæssigt
 • Hold børn i bilen eller i hånden
 • Komprimatorer og tekniske hjælpemidler må kun betjenes af pladsens personale 
 • Ryd op efter dig selv, hvis du taber/spilder affald på pladsen 
 • Pladsen skal forlades, når du har læsset dit affald af 
 • Kolding Kommune har ansvaret for det affald, som er afleveret på genbrugspladsen, men på Bronzevej tillader vi direkte genbrug til eget brug fra en del fraktioner.
 • Affaldsfraktioner, man ikke må tage fra, er mærket med tydelig skiltning, og fjernelse af genstande herfra betragtes som tyveri.
 • Det er heller ikke tilladt at tage andre borgeres materialer, før de har afleveret dem, med mindre det er aftalt.
 • Hold begge ben på jorden og brug de anviste redskaber, hvis det er svært at nå 

Overtrædelse af genbrugspladsens ordensregler kan medføre, at du bortvises fra pladsen, og/eller udelukkes af ordningen for Genbrug 24-7.


Bemærk at færdselsloven også gælder på genbrugspladsen, og der er en hastighedsgrænse på max. 20 km/t – pas på dig selv og din nabo.

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug

Bronzevej 3
6000 Kolding
Tlf. 79 79 71 00