Skip til hoved indholdet

Redux deltager i EU-projektet Smart Waste

Myndigheder i alle lande arbejder aktivt på at reducere affaldsmængden, fx ved at styrke genbrug af byggematerialer. Men er de strategiske planer for området skruet godt nok sammen, og virker det? Det spørgsmål er EU-projektet Smart Waste med til at afdække. Kolding Kommune deltager i projektet med henblik på at omstille arbejdet med kommunens affaldsplan. 

 

Kolding Kommune gik ind i projektet "SMART WASTE: Innovation in Waste Management Policies" i 2019 for at bidrage til og få indsigt i den europæiske dagsorden for cirkulær økonomi.

Arbejdet med cirkulær økonomi er vigtig for kommunen og er også nedskrevet i den gældende affaldsplan.

Kolding Kommune har især bidraget til projektet med erfaring i genbrug og genanvendelse, da projektet er forankret i afdelingen Redux - Affald og Genbrug. Det har været en fordel at afprøve projekter i en relativt lille afdeling, da det har været muligt at teste og udføre foreslåede ændringer og tiltag meget hurtigt. Den model har været med til at skabe læring i projektet.
I projektet kortlagde Redux, hvordan afdelingen hidtil har formået at inddrage borgere og lokale virksomheder i udviklingen af kommunens affaldsplan. 

Projektkittet er blevet et nyt arbejdsredskab til affaldsplan og andre store aktiviteter

Kortlægningen viste, at der var et behov for at skabe mere struktur og rammer for afdelingens projekter. Den nye struktur skulle understøtte bedre inddragelse og bedre evaluering af et projekt fremover. 
Den indsigt inspirerede os til at udvikle et sæt værktøjer til bedre og lettere projekt- og porteføljestyring, kaldet Projektkittet. Kittet skal øge standarden for planlægning, udførelse og evaluering af både affaldsplanen som helhed og de mange handlinger og projekter, der udspringer fra planen. 
Projektkittet er færdigudviklet og anvendes nu systematisk i alle nye projekter hos Redux. Projektkittet er også introduceret i andre dele af kommunens forvaltninger. Målet er at lave endnu bedre projekter til gavn for dem, de er tiltænkt, herunder borgere og erhvervsliv. 

Smart Waste hører under EU-programmet Interreg Europe, der har til formål at forbedre regionale udviklingspolitikker gennem udvekslinger af erfaringer, know-how og god praksis på europæisk plan. Interreg Europe støtter projektets arbejde med 8,7 mio. kroner, hvoraf Kolding Kommune får 1,45 mio. kroner.

Projektet tæller fem partnere fra Danmark, Holland, Italien, Belgien, Bulgarien og Litauen.

Kontakt Martin Pedersen Stub, projektleder i Cirkulær Økonomi, Redux – Affald og Genbrug, Kolding Kommune. 

mastu@kolding.dk | tlf. 79 79 65 67

Navn på sociale medier: #smartwaste_EU

Sådan kontakter du os

Redux – Affald og Genbrug

Bronzevej 3
6000 Kolding
Tlf. 79 79 71 00