Byggeaffald kan bruges til eksempelvis vejfyld.
EU - investerer i din fremtid

Søg penge fra puljen Bedre Brug af Byggeaffald til koncepter for at genanvende byggeaffald.

I Danmark bliver der produceret 4 mio. tons byggeaffald årligt. Omkring 14% sendes på deponi eller til forbrænding, mens 84% nyttiggøres, fx som vejfyld.

Men måske er vejfyld ikke den bedste måde at genanvende byggeaffald på. Måske kan byggeaffaldet blive til værdifulde kvalitetsprodukter. Det tror vi på, og vi tror også på, at potentialet for genbruge byggeaffaldet på en bedre og smartere måde er enormt. Det er det potentiale, som projektet ’Bedre Brug af Byggeaffald’ vil undersøge og udnytte.

I projektet Bedre Brug af Byggeaffald ser vi først og fremmest byggeaffald som en værdifuld ressource, der kan blive til en forretning for lokale virksomheder. Målet er derfor at skabe et ’laboratorium’, hvor vi kan udvikle nye idéer, metoder og løsninger, der kan blive til værdifulde forretningsmodeller for bedre brug af byggeaffald, og det vil vi gøre i tæt samarbejde med de virksomheder, der deltager i projektet.

Vi bygger videre på de erfaringer, som allerede findes og vi skaber nye netværk mellem relevante aktører, samler og deler viden om, hvordan vi gentænker vores brug af byggeaffald.

Bedre Brug af Byggeaffald er et treårigt projekt støttet af EU. Projektpartnerne bag ’Bedre Brug af Byggeaffald’ er Designskolen Kolding, Erhvervsakademi Sydvest, Business Kolding og Kolding Kommune.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey