Motas hjælper med håndteringen af farligt affald.

Kolding Kommune indgår i Motas.

Kolding Kommune indgår, sammen med en række andre kommuner, i det fælleskommunale interessentskab Modtagestation Syddanmark I/S - i daglig tale og nedenfor omtalt som Motas.

Motas har til formål at varetage interessentkommunernes opgave omkring håndtering af farligt affald. Se mere på www.motas.dk

Så når du skal have afhentet klinisk risikoaffald, skal du derfor kontakte Motas på telefon 76 20 13 00.


Regulativ for erhvervsaffald

 

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey