Til- og afmelding til den kommunaleindsamlingsordning kan ske til renovation@kolding.dk 

Virksomheder kan tilmelde sig den kommunale tømningsordning for restaffald.

 

Virksomheder kan selv vælge en privat transportør til afhentning af restaffald/dagrenovationslignende affald.

Restaffaldet skal sendes til forbrænding hos Energnist og transportøren skal være registeret i Miljøstyrelsens affaldsregister.

Virksomheder kan dog stadig tilmelde sig den kommunale tømningsordning for restaffald, men kun med en ugentlig tømning af en 110 L affaldssæk gennem Kolding Kommune.

Man skal selv købe stativet til restaffald og det kan du gøre online via selvbetjeningsboksen her på siden.

Til- og afmelding til den kommunale indsamlingsordningen kan ske løbende af den virksomhed som betaler tømningsgebyret til renovation@kolding.dk.
Renovationsafdelingen skal have oplysninger om hvilken adresse der skal til- eller afmeldes ordningen, samt hvilken P-enhed/virksomhed der skal opkræves/refunderes gebyr for ordningen.

Regulering af tømningsgebyret sker med virkning fra eller til den kommende 1. hver måned.

Tømningsgebyret opkræves 1 gang årligt jf. Kolding Kommunes pdfgebyrblad.

 

Alle virksomheder, herunder offentlige eller private institutioner, i Kolding Kommune har også pligt til at kildesortere deres affald jf. gældende affaldsbekendtgørelse.

Kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald reguleres af affaldsbekendtgørelsen og virksomheden skal benytte en registreret indsamler eller transportør og modtager jf. Miljøstyrelsens affaldsregister.

Kolding Kommune må ikke indsamle kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald hos virksomhederne, men vi modtager det gerne på genbrugspladserne mod betaling jf. regler for aflevering af erhvervsaffald på genbrugspladserne.

 

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots
Denne hjemmeside bruger cookies.
privacy policy Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter
Cookies