Hvis du vil servere alkohol, er det et krav, at du har en alkoholbevilling.

Fælles Restaurations- og bevillingsstrategi for Sydøstjyllands Politikreds

Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg har sammen med Sydøstjyllands Politi udarbejdet en fælles pdfRestaurations- og bevillingsstrategi for Sydøstjyllands Politikreds1.28 MB.

Formålet med strategien er blandt andet at skabe tryghed og sikkerhed i restaurationsmiljøet og samtidig skabe gennemsigtighed i arbejdet med restaurations- og bevillingsområdet.

Restaurationsområdet er et dynamisk område, hvor også lovgivningen løbende justeres, og derfor bliver strategien løbende opdateret.

Restaurations- og bevillingsstrategien indeholder, udover selve strategien, også forslag til narkopolitik, forslag til alkoholpolitik samt støjgrænse til miljøkrav. Disse er vilkår, som restaurationerne kan få tilknyttet deres alkoholbevilling.

Hvis du ønsker at etablere en restauration, hvor man vil servere alkohol, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. 

Det er Bevillingsnævnet, der giver de permanente alkoholbevillinger. Bevillingsnævnet holder møde én gang om måneden. Der er ingen møder i juli måned. Møderne er ikke offentlige.

Bevillingsnævnet består af:

 • Jakob Ville, formand
 • Oluf Molle Nielsen, næstformand
 • Mette Jensen, repræsentant for 3F
 • Peder Madsen, repræsentant for Kolding Hotelvært og Restauratørforening
 • Finn Ellesgaard Nielsen, Sydøstjyllands politi, Kolding

Ansøgninger om alkoholbevilling, ansøgninger om fornyelser af alkoholbevillinger samt ansøgninger om godkendelse af bestyrer sendes til Bevillingsnævnet, Nytorv 11, 6000 Kolding.


Ved enkeltstående arrangementer, hvor man ønsker at servere alkohol, skal der søges en lejlighedstilladelse. Dette skal ske til Sydøstjyllands politi, Holmboes Alle 2, 8700 Horsens. Læs mere her Sydøstjyllands Politi.

Kolding Kommune har ligeledes vedtaget en Restaurationsplan for Kolding Kommune. Planen indeholder hvor og hvilke type restaurationer kommunen ønsker, at der etablerer sig i kommunen.

Hvis der ønskes tilladelse til udendørsservering fra en restaurationsvirksomhed eller en detailbutik, herunder også gårdservering fra private arealer, skal der søges hos By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding - email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller telefon 79 79 13 65.

Her finder du pdfansøgningsskema til udeservering.

Når Bevillingsnævnet behandler ansøgningen om alkoholbevilling til et sted, skal de blandt andet vurdere hvilke type virksomhed, det drejer sig om, da det vil få betydning for bevillingen. Nedenstående er listet op, hvilke typer det kan dreje sig om:

 • Spiserestaurant: Når det drejer det sig om en restaurant, hvor hovedvægten af virksomheden er lagt på servering af madvarer, vil disse steder få fuld bevilling.
 • Øl- og vinstue/diskotek: Her er hovedvægten af virksomheden lagt på servering af drikkevarer, og der gives ligeledes fuld bevilling.
 • Cafeteria: Ved en spiserestaurant, der er baseret på selvbetjening, vil bevillingen begrænses til øl, skatteklasse 1 og bordvine.
 • Grill-/burger-/pizzabar: Når det drejer sig om steder, der typisk har salg af mad "ud af huset", og som derfor enten ingen eller få siddepladser har, vil bevillingen begrænses til øl, skatteklasse 1 og bordvine.
 • Kulturelle steder: Ved studenterhuse, roklubber, forsamlingshuse mm., hvor der er en begrænset servering af mad og/eller drikkevarer for en lukket kreds, vil bevillingen begrænses til øl, skatteklasse 1 og bordvine.

Grillbarer og lignende uden siddepladser kan ikke få alkoholbevilling.

Det er ikke alle steder, det er tilladt at etablere restauration. Det kan blandt andet være, hvis der er for stor koncentration af visse typer restaurationer i et område. Der kan ligeledes fremgå af enkelte lokalplaner eller vedtægter, at der ikke tillades restaurationer i et område.

Kolding Kommune har inddelt restaurationsplanen op i følgende områder:

 • Kolding bymidte
 • Uden for Kolding by og centerbyernes bymidte
 • Kolding Storcenter
 • Centerbyerne – Lunderskov by, Vamdrup by og Christiansfeld by

Kort - områdeafgrænsning

Ovenstående kort er områdeafgrænsning i den gældende Restaurationsplan for Kolding by for city- og boligområde fra område 1 til 9.


Kolding bymidte

Kolding bymidte er opdelt i 9 delområder samt område 10, som ligger uden for Kolding by og centerbyernes bymidte.


Område 1 – Ved Koldinghus

Bolig- og cityområde

Ifølge lokalplan 0014-12 og 0015-2A er der visse steder i området ikke tilladt at etablere restauranter.

Der gives kun bevillinger til nye restauranter, når de tilfører området særlig kvalitet.


Område 2 - del af Låsbygade

Boligområde

Ifølge lokalplan 0015-2A er der visse steder i området ikke tilladt at etablere restauranter.

Ifølge lokalplan nr. 0015-12 er der forbud mod restauranter i Låsbygades ulige numre fra nr. 61 til nr. 109.

Bevillingsnævnet ønsker som udgangspunkt ikke flere øl- og vinstuer i den øvrige del af området, men der vil være mulighed for at få alkoholbevilling til spiserestauranter.


Område 3 – del af Låsbygade

Cityområde

Ifølge lokalplan 0014-12 er der visse steder i området ikke tilladt at etablere restauranter.

Bevillingsnævnet ønsker som udgangspunkt ikke flere øl- og vinstuer i området, men der vil være mulighed for at få alkoholbevilling til spiserestauranter.


Område 4 - Kolding gågade

Cityområde

I område 4 gælder følgende lokalplaner:

0000-12 og 0000-41

Lokalplan 0000-41 er en del af Kolding cityområde og gælder for en mindre del af bymidten end lokalplan 0000-12 for Kolding bymidte.

Begge lokalplaner åbner op for etablering af restauranter.


Område 5 – Ved Banegårdspladsen

Cityområde

Der vil i området være mulighed for at få alkoholbevilling til restauranter af alle typer, dog er det ifølge lokalplan 0013-21 visse steder i området ikke tilladt at etablere restauranter.


Område 6 – ved Skolegade mv.

Bolig- og cityområde

Der vil i området være mulighed for at få alkoholbevilling til restauranter af alle typer, dog er det ifølge lokalplan 0031-12, 0031-41 og 0032-11 visse steder i området ikke tilladt at etablere restauranter.


Område 7 – Ved Tøndervej mv.

Boligområde

Der vil i området være mulighed for at få alkoholbevilling til restauranter af alle typer, dog er det ifølge lokalplan 0033-11 og 0033-12 visse steder i området ikke tilladt at etablere restauranter.


Område 8 – Ved Haderslevvej mv.

Cityområde

Der vil i området være mulighed at få alkoholbevilling til restauranter af alle typer, dog er det ifølge lokalplan 0034-21 visse steder i området ikke tilladt at etablere restauranter.


Område 9 – Ved Holmsminde mv.

Bolig- og cityområde

Der vil i området være mulighed for at få alkoholbevilling til restauranter af alle typer, dog er det ifølge lokalplan 0034-1A, 0034-21 og 0035-12 visse steder i området ikke tilladt at etablere restauranter.


Område 10 – Restaurationer uden for Koldings og centerbyernes bymidte

Restauranter, der ligger uden for Koldings bymidte og centerbyernes bymidte, er omfattet af område 10. Det drejer sig om restaurationer i f.eks. Sdr. Stenderup, Viuf, Vester Nebel og Hejlsminde.

I øvrige områder med blandede beboelses- og forretningskvarterer vil der kun under særlige omstændigheder gives alkoholbevilling til nyetablerede restaurationer.

Der kan være en eller flere lokalplaner, som bestemmer, at der visse steder uden for restaurationsplanens afgrænsning ikke er tilladt at etablere restauranter.

Der vil i egentlige beboelseskvarterer og lignende kun blive givet alkoholbevilling, når der foreligger særlige butikscentre, supermarkeder, kulturcentre og lignende, hvor det vil være naturligt at etablere restauranter med alkoholbevilling.


Område 11 – Kolding Storcenter

Der vil i området være mulighed for at meddele alkoholbevilling til restauranter af alle typer, dog ikke danserestauranter.


Område 12 – Lunderskov by

Inden for følgende lokalplan er det tilladt at etablere restauranter:

 • Lokalplan nr. 1.12.3 for Lunderskov Bymidte:
 • delområde 1 (Storegade vest)
 • delområde 2 (Iver Dahlsvej)
 • delområde 3 (Storegade øst)
 • delområde 4 (Banegårdsområdet)


Område 13 – Vamdrup by

Inden for følgende lokalplaner er det tilladt at etablere restauranter:

 • Lokalplan nr. 38 for et område til bolig,-center- og offentlig formål
 • Lokalplan nr. 39 for et område ved Kinovej
 • Lokalplan nr. 48 for Vamdrup Bymidte inden for område B i stueetagen
 • Lokalplan nr. 49 for området Søndergade og jernbanen inden for område B1 og B2


Område 14 – Christiansfeld by

Inden for følgende lokalplan er det tilladt at etablere restauranter:

 • Lokalplan 1.32 for det indre Christiansfeld i anvendelsesområdet "Centerbyen"

Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted. Sincerely Ms. Pots and Mrs. Honey